Product

Beslagaanzegging

Gepubliceerd: 
08 april 2016
Laatste wijziging: 
08 april 2016

In een beslagaanzegging staat dat de belastingdeurwaarder de opdracht heeft om beslag te leggen op uw motorvoertuig, banktegoeden, loon en/of roerende of onroerende zaken.

Wanneer krijg ik een beslagaanzegging?

U kunt een beslagaanzegging krijgen, als u uw gemeentebelastingen/leges ondanks een dwangbevel niet (volledig) betaald heeft. 

Betalen

U moet de gemeentebelastingen/leges direct betalen. Dat gaat het snelste via internetbankieren. U kunt ook betalen met de acceptgiro die bij de beslagaanzegging zit of via een spoedbetaling bij uw bank. Het is niet mogelijk om het openstaande bedrag contant te betalen aan de balie.

Beslag voorkomen of opheffen

Let op: In deze fase legt de belastingdeurwaarder beslag tenzij hij/zij op tijd hoort dat u de (volledige) betaling heeft gedaan. Legt de deurwaarder beslag, dan wordt dit beslag opgeheven als u kunt aantonen dat u de belastingschuld heeft betaald, inclusief alle kosten en rente.

Contact

Heeft u vragen over een beslaglegging? Neem dan direct contact op met de afdeling Invordering via (070) 353 38 20.

Let op: een afspraak heeft geen opschortende werking en is geen uitstel van betaling. Tenzij anders aangegeven door Belastingzaken, moet u de betalingsverplichtingen altijd nakomen.

Gepubliceerd: 
08 april 2016
Laatste wijziging: 
08 april 2016