Product

Aanmaning belastingen

Gepubliceerd: 
04 januari 2017
Laatste wijziging: 
04 januari 2017

Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt, dan stuurt Belastingzaken u een aanmaning. Bij een aanmaning worden aanmaningskosten in rekening gebracht.

Op elk aanslagbiljet van Belastingzaken staat op welke datum u betaald moet hebben. Dat is de vervaldatum.

Aanmaningskosten

De kosten voor een aanmaning moet u zelf betalen. Deze kosten zijn:

  • € 7 als het bedrag dat u nog moet betalen € 454 of minder is
  • € 15 als het bedrag dat u nog moet betalen meer is dan € 454

Aanmaning betalen

Het totale bedrag moet binnen 14 dagen betaald zijn. De uiterste betaaldatum staat duidelijk op de aanmaning.

Betalen gaat het snelst via internetbankieren. Het is niet mogelijk om het openstaande bedrag contant te betalen.

Betaalt u de aanmaning niet op tijd? Dan krijgt u een dwangbevel.
Meer informatie leest u bij betalen van gemeentelijke belastingen.

Kwijtschelding aanvragen

Als u het bedrag niet kunt betalen, kunt u ook een verzoek om kwijtschelding indienen. Uw verzoek om kwijtschelding moet vóór de uiterste betaaldatum op de aanmaning bij Belastingzaken binnen zijn om te voorkomen dat u een dwangbevel krijgt. Lees meer over de voorwaarden en het digitaal aanvragen van kwijtschelding.

Bezwaar maken tegen aanmaningskosten

Bent u het niet eens met de kosten van de aanmaning? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken bij de directeur der Gemeentebelastingen. U kunt het bezwaarschrift inleveren aan de balie of per post versturen.

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

  • het betalingskenmerk of het biljetnummer van de aanmaning
  • de redenen van uw bezwaar.

Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanmaning binnen zijn bij Belastingzaken. Daarmee wordt de invorderingsprocedure niet opgeschort. U voorkomt verdere invorderingsacties en -kosten door tijdig te betalen.

Gepubliceerd: 
04 januari 2017
Laatste wijziging: 
04 januari 2017