Uw zoekopdracht

Intermediairen Contactpunt (ICP)

Gepubliceerd: 
24 april 2014
Laatste wijziging: 
21 oktober 2016

Het Intermediairen Contactpunt (ICP) ondersteunt professionals bij sociaal-juridische Multi-problematiek.

De sociaal raadslieden van het ICP beantwoorden (sociaal-)juridische vragen, adviseren, zetten meldingen multiproblematiek ('meldcodes') door en handelen in bepaalde gevallen zelf de meldingen af.

Contact met ICP

Melding knelpunt Wet werk en bijstand (Wwb)

Loopt u tegen een knelpunt in de Wwb aan, waardoor uw klant geen of te weinig bijstand krijgt? Meld dit dan. Een sociaal casemanager behandelt dergelijke meldingen en kan helpen met lastige Wwb-aanvragen

Melding huurachterstand of huisuitzetting

Heeft uw klant een huurachterstand en heeft de rechter een ontruimingsvonnis tegen uw klant uitgesproken? Meld dit dan direct. Deze melding wordt behandeld door een sociaal casemanager.

Woont uw klant in een woning van Vestia, HaagWonen en Staedion? Dan krijgt hij uitstel en daarmee tijd om samen met de sociaal casemanager de financiële situatie te stabiliseren en schuldhulp aan te vragen.

Woont uw klant in een particuliere woning? Dan zoekt de sociaal casemanager, eventueel samen met een financieel dienstverlener, naar een oplossing.

Melding schuldhulpverlening

Kampt uw klant met grote schulden of dreigt uw klant door betalingsachterstand afgesloten te worden van energie of water? Meld dit dan direct. Deze melding wordt behandeld door een financieel dienstverlener. Hij kan een vooraankondiging uitdoen naar de energiemaatschappij om afsluiting op te schorten. Of met de schuldeisers onderhandelen om tot een oplossing te komen.

Toestemming klant

Het ICP screent aangemelde klanten in de gemeentelijke systemen direct, om zo snel mogelijk de benodigde stappen te bepalen. Daarom moet uw klant er mee instemmen dat u contact zoekt met het ICP of een melding doet.

Gepubliceerd: 
24 april 2014
Laatste wijziging: 
21 oktober 2016