Uw zoekopdracht
Beleid

Subsidies onderwijsbeleid

Gepubliceerd: 
29 januari 2016
Laatste wijziging: 
30 augustus 2016

Hier vindt u alle informatie over het aanvragen van subsidies op het gebied van onderwijsbeleid.

De systematiek voor het aanvragen van subsidies onderwijsbeleid vloeit voort uit de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 'Kwaliteit als Kompas' (HEA).

Budgetoverzicht onderwijsbeleid

Wilt u onderwijssubsidie aanvragen? In het Budgetoverzicht onderwijsbeleid staan het beleid en de regels die gelden voor subsidies onderwijsbeleid. U vindt er onder meer een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Voor elk jaar worden afzonderlijke budgetoverzichten gemaakt.  

Op de pagina over het budgetoverzicht vindt u de meest actuele informatie.

Aanvragen subsidies onderwijsbeleid

Subsidies worden aangevraagd bij de gemeente. Subsidies onderwijsbeleid worden alleen verleend voor thema’s en activiteiten uit de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 'Kwaliteit als Kompas' (HEA). In het budgetoverzicht kunt u zien voor welke thema's en activiteiten een subsidieaanvraag gedaan kan worden en welke kaders daarvoor gelden.

De gemeente Den Haag wil het onderwijsveld leidend laten zijn bij het invullen van de onderwijsambities uit de HEA. Daarom worden in principe alleen subsidieaanvragen van schoolbesturen en andere partners betrokken bij het onderwijs gehonoreerd. Wel is het mogelijk dat scholen en schoolbesturen met externe partners samenwerken om bepaalde activiteiten uit te voeren. Het schoolbestuur vraagt dan subsidie bij de gemeente aan, waarmee de inzet van externe partners bekostigd kan worden.

Integrale plannen primair onderwijs en voorschool

Vanaf de 1e tranche 2016 onderbouwen basisscholen en voorscholen hun subsidieaanvragen in een meerjarig integraal plan, inclusief begroting. De betrokken schoolbesturen en voorschoolse instellingen zijn hierover apart geïnformeerd.
Meer informatie en de te gebruiken formats hiervoor kunnen scholen en voorscholen vinden in het Onderwijsloket. Bij het onderdeel integrale plannen (10.2).
Vragen hierover kunt u deze stellen via onderwijsloket@denhaag.n

Bekijk de volledige subsidieregeling integrale plannen primair onderwijs en voorscholen Den Haag 2015 

Onderwijsloket

U kunt subsidies aanvragen bij het Onderwijsloket.

Actuele informatie over het aanvragen van onderwijssubsidies vindt u onder aanvragen subsidies onderwijsbeleid.

Toekennen subsidies onderwijsbeleid

Aanvragers van onderwijssubsidies worden over de voortgang van de beoordeling en toetsing van de aanvragen, tot en met de toekenning, geïnformeerd via het Onderwijsloket.

U kunt hier de meest actuele informatie vinden over het toekennen van subsidies onderwijsbeleid.

Verantwoording subsidies onderwijsbeleid

U kunt alle informatie over de financiële en inhoudelijke verantwoording van de onderwijssubsidies vinden op verantwoording onderwijssubsidies.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt contact opnemen met afdeling Onderwijsbeleid. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (070) 353 55 62 of via email onderwijsbeleid@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 
29 januari 2016
Laatste wijziging: 
30 augustus 2016