Uw zoekopdracht
Project

Wapserveenstraat, Oosterhesselenstraat en Hoogeveenlaan

vastgesteld afwijkingsbesluit voor planologisch gebruik

Gepubliceerd: 22 mei 2013 Laatste wijziging: 01 augustus 2013

Op 13 februari 2013 heeft Staedion een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag omvat het oprichten van 34 appartementen, bijbehorende bergingen en 14 parkeerplaatsen op de locatie ingesloten door Wapserveenstraat, Oosterhesselenstraat, Hoogeveenlaan, alsmede het aanleggen van een uitweg aan de Wapserveenstraat

Burgemeester en wethouders hebben op 30 juli 2013, op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het project een afwijkingsbesluit vastgesteld en een omgevingsvergunning verleend.

De stukken betreffende het vastgestelde afwijkingsbesluit en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 15 augustus 2013 (digitale bekendmaking), gedurende 6 weken ter inzage bij Den Haag informatiecentrum, Spui 70. Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 

PDF bestandvastgesteld afwijkingsbesluit met bijlagen.pdf  (PDF, 12213 kB)

PDF bestandkennisgeving afwijkingsbesluit omgevingsvergunning Wapserveenstraat, Oosterhesselenstraat en Hoogeveenlaan.pdf  (PDF, 5 kB)Stuur artikel door

*verplicht

Volg DenHaag.nl

Altijd op de hoogte blijven van Den Haag en de ontwikkelingen in de stad? Meld u aan voor de nieuwsbrief @DenHaag.nl. Of volg ons op Twitter of Facebook!

Stadspanel

Denk mee over Den Haag. Geef u op voor het Haags stadspanel. En maak kans op een jaar lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek.