Uw zoekopdracht

Subsidieregister

Gepubliceerd: 
15 april 2014
Laatste wijziging: 
27 oktober 2014

Het Subsidieregister is een jaarlijks overzicht van door de gemeente verstrekte subsidies.

Het register maakt inzichtelijk waar het subsidiegeld het afgelopen jaar aan is besteed. Het is belangrijk dat u dat weet. Het gaat tenslotte over de besteding van publiek geld, waaronder belastinggeld.

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een bedrag dat de gemeente geeft aan bewoners, verenigingen, bedrijven en organisaties in Den Haag. De gemeente geeft hen een bedrag om activiteiten te organiseren en projecten uit te voeren die niet door de gemeente zelf worden gedaan. Het gaat om activiteiten en projecten die de leefbaarheid in de stadsdelen verbeteren en/of kansen voor Hagenaars creëren.

Bedragen

De verleende bedragen zijn vaak nog niet definitief. Een subsidie kan hoger of lager zijn dan hier is vermeld. Bijvoorbeeld doordat een organisatie het geld op een andere manier besteedde dan was afgesproken of door bezwaarprocedures. Aan dit overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Hoe werkt het register 2013?

Het Subsidieregister bestaat uit een overzicht van subsidies die door de gemeente Den Haag in 2013 zijn verstrekt. Het overzicht bestaat uit een opsomming in kolommen. De informatie per kolom betreft:

  • Programma: de begroting van de gemeente is ingedeeld in programma’s. Hier vindt u de naam van het programma.
    De programma’s zijn weer onderverdeeld in producten voor een verdere verfijning. De twee volgende kolommen geven daar informatie over.
  • Product: de code van het product.
  • Naam product.
  • Naam aanvrager: naam instantie aan wie subsidie is verleend.

De volgende drie kolommen gaan verder in op de doelen waar de subsidie voor is verstrekt.

  • Doelstelling: de doelstelling van het product, waarvoor dit dient.
  • Naam regeling: de titel en hyperlink van de betreffende beleidsnota/regeling. Hier kunt u meer lezen over het beleid en de doelstellingen waaraan de verleende subsidie bijdraagt.
  • Verleend bedrag in euro’s.

Het getal moet u vermenigvuldigen met 1000. '5' is dus € 5.000. Omdat de bedragen op deze wijze zijn afgerond zou een verleende subsidie die lager is dan € 500 als '0' in het register komen. Om dat te voorkomen, staan die als '1' vermeld. Een '1' staat dus voor een verleende subsidie van maximaal € 1.500.

Subsidieregister 2013

Subsidieregister 2012

Bekijk hier het subsidieregister over 2012:

Informatie

Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën en suggesties? Laat ons dat dan weten. Dat biedt ons kansen om het register verder te verbeteren. U kunt hiervoor contact opnemen met het Centraal Subsidiebureau. Vanaf 1 juli 2014 is dit ook de plek voor alle subsidieaanvragen bij de gemeente Den Haag.

Contact

Gemeente Den Haag
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

e-mail: subsidies@denhaag.nl
telefoon: 14070

Gepubliceerd: 
15 april 2014
Laatste wijziging: 
27 oktober 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?