Uw zoekopdracht

Subsidieregister

Gepubliceerd: 
21 april 2015
Laatste wijziging: 
12 oktober 2015

Het subsidieregister is een overzicht van alle subsidies die de gemeente Den Haag in het voorafgaande jaar heeft verstrekt. Het verschijnt jaarlijks. Het meest recente register gaat over het jaar 2014. Er zijn ook registers over de jaren 2013 en 2012. Deze kunt u op deze pagina downloaden.

U ziet met dit register waaraan de gemeente Den Haag subsidies besteedt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u dat weet. Het gaat tenslotte om publieke middelen, waaronder uw belastinggeld.

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een bedrag dat de gemeente geeft aan Haagse:

  • bewoners
  • verenigingen
  • bedrijven
  • organisaties

De gemeente geeft hen een bedrag om activiteiten te organiseren en projecten uit te voeren die niet door de gemeente zelf worden gedaan. Het gaat om activiteiten en projecten die de leefbaarheid in de stadsdelen verbeteren of kansen voor Hagenaars creëren.

Reden geven subsidie

Kan een activiteit of een project niet zonder de financiële hulp van de gemeente georganiseerd of uitgevoerd worden? Dan is dat een belangrijke reden om een subsidie te geven. Bijvoorbeeld omdat de deelnemers dit niet kunnen betalen. Of omdat er niemand anders is die dit wil organiseren.

Eisen aan geven subsidie

De gemeente stelt altijd eisen aan het geven van subsidie. De belangrijkste eisen zijn:

  • Het doel van de subsidie is duidelijk.
  • De aanvrager legt financiële verantwoording af over het subsidiebedrag dat hij heeft gekregen. Dit betekent dat rekeningen aan de gemeente worden overlegd. Bij grotere bedragen gaat het om het overleggen van een jaarrekening met een accountantsverklaring.

Bedragen

De verleende bedragen zijn vaak nog niet definitief. Een subsidie kan hoger of lager zijn dan hier is vermeld. Bijvoorbeeld doordat een organisatie het geld op een andere manier besteedde dan was afgesproken. Of door bezwaarprocedures. Aan dit overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Hoe werkt het Subsidieregister 2014?

Het Subsidieregister bestaat uit een overzicht van subsidies die door de gemeente Den Haag in 2014 zijn verstrekt. Het register wordt zowel als een Pdf als Excelbestand aangeboden.

Het overzicht is opgebouwd per programma met daaronder de naam van het product. In de kolommen leest u:

  • De naam van de aanvrager
  • De doelstelling waarvoor de subsidie is verleend. Wanneer u deze aanklikt kunt u meer lezen over het beleid en de doelstellingen waaraan de verleende subsidie bijdraagt.
  • De regeling of beleidsnota waar deze onder valt.

Subsidieregister 2014

Subsidieregister 2013

Subsidieregister 2012

Bekijk hier het subsidieregister over 2012:

Informatie

Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën en suggesties? Laat ons dat dan weten.

Contact

Gemeente Den Haag
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

e-mail: subsidies@denhaag.nl
telefoon: 14070

Voor de verdere ontwikkeling van het register én de wijze van presentatie stelt de gemeente de gegevens open via het project Open Data. Ook hiervoor kunt u met het Centraal Subsidiebureau contact opnemen.Gepubliceerd: 
21 april 2015
Laatste wijziging: 
12 oktober 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?