Uw zoekopdracht

Subsidieregister

Gepubliceerd: 15 april 2014 Laatste wijziging: 15 april 2014

Het Subsidieregister is een jaarlijks overzicht van door de gemeente verstrekte subsidies.

Het register maakt inzichtelijk waar het subsidiegeld het afgelopen jaar aan is besteed. Het is belangrijk dat u dat weet. Het gaat tenslotte over de besteding van publiek geld, waaronder belastinggeld.

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een bedrag dat de gemeente geeft aan bewoners, verenigingen, bedrijven en organisaties in Den Haag. De gemeente geeft hen een bedrag om activiteiten te organiseren en projecten uit te voeren die niet door de gemeente zelf worden gedaan. Het gaat om activiteiten en projecten die de leefbaarheid in de stadsdelen verbeteren en/of kansen voor Hagenaars creëren.

Bedragen

De verleende bedragen zijn vaak nog niet definitief. Een subsidie kan hoger of lager zijn dan hier is vermeld. Bijvoorbeeld doordat een organisatie het geld op een andere manier besteedde dan was afgesproken of door bezwaarprocedures. Aan dit overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Hoe werkt het register 2013?

Het Subsidieregister bestaat uit een overzicht van subsidies die door de gemeente Den Haag in 2013 zijn verstrekt. Het overzicht bestaat uit een opsomming in kolommen. De informatie per kolom betreft:

  • Programma: de begroting van de gemeente is ingedeeld in programma’s. Hier vindt u de naam van het programma.
    De programma’s zijn weer onderverdeeld in producten voor een verdere verfijning. De twee volgende kolommen geven daar informatie over.
  • Product: de code van het product.
  • Naam product.
  • Naam aanvrager: naam instantie aan wie subsidie is verleend.

De volgende drie kolommen gaan verder in op de doelen waar de subsidie voor is verstrekt.

  • Doelstelling: de doelstelling van het product, waarvoor dit dient.
  • Naam regeling: de titel en hyperlink van de betreffende beleidsnota/regeling. Hier kunt u meer lezen over het beleid en de doelstellingen waaraan de verleende subsidie bijdraagt.
  • Verleend bedrag in euro’s.

Het getal moet u vermenigvuldigen met 1000. '5' is dus € 5.000. Omdat de bedragen op deze wijze zijn afgerond zou een verleende subsidie die lager is dan € 500 als '0' in het register komen. Om dat te voorkomen, staan die als '1' vermeld. Een '1' staat dus voor een verleende subsidie van maximaal € 1.500.


Subsidieregister 2013

PDF bestandSubsidieregister 2013  (PDF, 2253 kB)

 bestandSubsidieregister Excelbestand 2013  (, 123 kB)

Subsidieregister 2012

Bekijk hier het subsidieregister over 2012:

PDF bestandSubsidieregister 2012  (PDF, 198 kB)

 bestandSubsidieregister Excelbestand 2012   (, 137 kB)

Informatie

Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën en suggesties? Laat ons dat dan weten. Dat biedt ons kansen om het register verder te verbeteren. U kunt hiervoor contact opnemen met het Centraal Subsidiebureau. Vanaf 1 juli 2014 is dit ook de plek voor alle subsidieaanvragen bij de gemeente Den Haag.

Gemeente Den Haag

Centraal Subsidiebureau

Postbus 16106

2500 DP Den Haag

e-mail: subsidies@denhaag.nl

Telefoon: 14070Stuur artikel door

*verplicht

Volg DenHaag.nl

Altijd op de hoogte blijven van Den Haag en de ontwikkelingen in de stad? Meld u aan voor de nieuwsbrief @DenHaag.nl. Of volg ons op Twitter of Facebook!

Stadspanel

Denk mee over Den Haag. Geef u op voor het Haags stadspanel. En maak kans op een jaar lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek.