Uw zoekopdracht

Medische beoordeling voor gehandicaptenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerplaats

Gepubliceerd: 
01 januari 2014
Laatste wijziging: 
12 december 2013

Om te bepalen of u als bestuurder of passagier in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerplaats wordt u medisch beoordeeld.

Wanneer kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats of Europese gehandicaptenkaart als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U kunt als bestuurder minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig overbruggen.
 • U kunt als passagier minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig overbruggen en u bent voor het vervoer van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
 • U bent permanent rolstoelgebonden.

Als u nog een stadsgewestelijke parkeerkaart of een Haaglanden gehandicaptenparkeerkaart heeft en uit de beoordeling blijkt dat u nog steeds recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart, krijgt u een Haaglanden gehandicaptenparkeerkaart. U komt in aanmerking voor een Haaglanden gehandicaptenparkeerkaart als u aan de volgende voorwaarde voldoet:

 • U kunt tussen 100 en 200 meter aaneengesloten zelfstandig overbruggen.

Als u als passagier een individuele gehandicaptenparkeerplaats heeft aangevraagd, wordt er ook gekeken naar de gezondheidstoestand van uw partner of uw huisgenoot. In dat geval is het nodig dat hij of zij meekomt naar de medische beoordeling.

 • Heeft u een terminale ziekte? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Parkeren.
 • Heeft u een visuele handicap? Dan komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.
 • Een medische beoordeling is niet altijd nodig.

Wat moet ik meenemen?

Een arts of adviseur van de GGD, afdeling Sociaal Medische Zorg (GGD/SMZ) beoordeelt of u aan de eisen voldoet. Uw persoonlijke omstandigheden worden daarbij meegewogen. Neem het volgende mee naar de beoordeling:

 • afsprakenkaarten van uw bezoek aan specialist(en)
 • geneesmiddelen die u tot een maand voor het bezoek heeft gebruikt of een uitdraai van uw apotheek
 • medische gegevens: diagnose en beperkingen en sinds wanneer u hiervoor wordt behandeld. U kunt hierbij denken aan een uitdraai van het huisartsendossier, brieven van specialisten of verklaringen van uw behandelaars
 • uitslagen van functieonderzoek, zoals longfunctie, hartbelasting, looponderzoek, CARA- en astma-onderzoek, röntgenonderzoek

Kosten

De medische beoordeling kost € 166.

 • Het bedrag voor de medische beoordeling moet u vooraf overmaken aan de gemeente. Bij een eventuele afwijzing wordt dit bedrag niet terugbetaald. Ook voor iedere volgende beoordeling betaalt u dit bedrag.
 • Wanneer u de aanvraag intrekt nadat u heeft betaald, betaalt GGD/SMZ u de kosten van de medische beoordeling minus € 67 administratiekosten terug.

Meer informatie

Voor informatie over de medische beoordeling:
GGD/SMZ, telefoon (070) 353 71 02, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 10.00 uur.

Gepubliceerd: 
01 januari 2014
Laatste wijziging: 
12 december 2013

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?