Uw zoekopdracht
Product

Subsidie culturele projecten

Gepubliceerd: 23 december 2013 Laatste wijziging: 04 februari 2014

De gemeente Den Haag stelt 2 keer per jaar subsidie beschikbaar voor culturele projecten. De subsidie is bedoeld voor professionele, kunstzinnige activiteiten die incidenteel plaatsvinden.

U kunt de subsidie aanvragen met het Aanvraagformulier subsidie culturele projecten.

Word bestandAanvraagformulier subsidie culturele projecten 2014-II (invulbaar)  (Word, 28 kB)

PDF bestandAanvraagformulier subsidie culturele projecten 2014-II  (PDF, 451 kB)

Print het ingevulde formulier en stuur het met bijlagen aan:

Burgemeester en wethouders van Den Haag
Dienst OCW, Sector Cultuur
T.a.v. Subsidie Culturele Projecten
Postbus 12652
2500 DP Den Haag

Nodig bij eerste aanvraag van de subsidie

 • een kopie van de oprichtingsstatuten 
 • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie van een actueel rekeningafschrift of andere post van de bank, waarop te zien is op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mogen onleesbaar gemaakt zijn.

Nodig bij iedere aanvraag van de subsidie

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier subsidie Culturele Projecten
 • een omschrijving van de organisatie
 • een inhoudelijke omschrijving van het project
 • een pr- en marketingplan
 • een omschrijving van de eventuele educatieve onderdelen
 • een toelichting op eventuele samenwerkingsverbanden
 • een toelichting op de relatie met bestaande activiteiten
 • een evaluatie van de laatst georganiseerde editie
 • een sluitende begroting met dekkingsplan

Een toelichting op deze onderdelen vindt u op het aanvraagformulier.

Eventueel kunt u ook korte cv’s of recensies meesturen. Ook foto’s of dia’s (maximaal 20) en video’s, dvd’s of cd’s (maximaal 20 minuten) kunnen de gemeente helpen om uw aanvraag goed te beoordelen.

Elk half jaar is vanuit de gemeente ongeveer € 400.000,- beschikbaar. Per initiatief kunt u maximaal € 30.000 subsidie aanvragen. Heeft de gemeente meer aanvragen gehonoreerd? Dan verdeelt de gemeente het budget op een redelijke manier over de aanvragen. Blijft er na een aanvraagronde budget over? Dan neemt de gemeente dit mee naar de volgende ronde binnen hetzelfde kalenderjaar.

Voorwaarden

Voor uw aanvraag bij de subsidieregeling culturele projecten gelden de volgende criteria en voorwaarden.

Er zijn daarnaast algemene regels voor het geven van deze subsidie en de verantwoording over deze subsidie. Deze regels vindt u in de Haagse kaderverordening subsidieverstrekking (HKS) en het Uitvoeringsvoorschrift (UVS). Deze regelgeving vindt op de pagina over subsidies van de gemeente Den Haag.

Voor wie?

Alleen rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen kunnen subsidie krijgen.

Hoe lang duurt het?

U kunt de subsidie elk jaar op 2 momenten aanvragen. Het moment is afhankelijk van wanneer het project plaatsvindt:

 • 1 januari tot en met 30 juni: uw aanvraag moet uiterlijk 15 september voor 17.00 uur binnen zijn
 • 1 juli tot en met 31 december: uw aanvraag moet uiterlijk 15 februari voor 17:00 uur binnen zijn

NB. Valt deze datum in het weekend, dan verschuift de deadline en moet uw aanvraag op de eerstvolgende maandag voor 17.00 uur binnen zijn.

Als de termijn voor het indienen van een aanvraag voorbij is, neemt de gemeente binnen 3 maanden een beslissing over uw aanvraag. 

Stuur artikel door

*verplicht