Uw zoekopdracht
Product

Subsidie Broedplaatsen

Gepubliceerd: 23 april 2013 Laatste wijziging: 14 april 2014

De gemeente Den Haag stelt subsidie beschikbaar voor kunstzinnige activiteiten. Het gaat om artistiek inhoudelijke activiteiten, waar een kunstenaarsinitiatief of broedplaats aan (mee)werkt. De gemeente verstaat onder een broedplaats een complex met werk- en oefenruimten voor kunstenaars. Soms wonen zij daar ook. In broedplaatsen is ruimte voor individuele kunstenaars en groepen om kunst te maken en te presenteren.

U kunt de subsidie-aanvraag sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag
Dienst OCW, Sector Cultuur
T.a.v. Subsidie Broedplaatsen
Postbus 12652
2500 DP Den Haag

 • Vermeld op de aanvraag: naam, contactgegevens en hoogte van het aangevraagde bedrag.
 • Voeg de volgende stukken toe: (zonder deze stukken kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden.)
  • Inhoudelijke omschrijving van het project. Geef in maximaal 2 A4-tjes een inhoudelijke omschrijving van het project
  • Publieksbereik: Geef in maximaal 1 A4-tje een omschrijving van het publieksbereik, de hoeveelheid publiek dat men verwacht en de wijze waarop de doelgroep benaderd gaat worden
  • Medewerkers: Geef in maximaal 1 A4-tje een omschrijving van de artistieke medewerkers
  • Relatie met bestaande activiteiten: Geef in maximaal 1 A4-tje aan wat de relatie is met reeds bestaande activiteiten en/of in hoeverre het project hiervan afwijkt
  • Sluitende begroting: Voeg een sluitende begroting van maximaal 2 A4-tjes van het project toe.
  • Indieningstermijn (indien van toepassing): Indien de activiteit buiten de gestelde termijn plaatsvindt, graag in maximaal 1 A4-tje aangeven waarom u verzoekt uw aanvraag op een eerder tijdstip te behandelen.
 • Optionele stukken: (Optionele stukken zijn niet noodzakelijk om uw aanvraag in behandeling te nemen, maar zijn zeker wenselijk om uw aanvraag te verduidelijken.)
  • Beknopt curriculum vitae van aanvragers, makers, medewerkers en uitvoerende.
  • Voor zover relevant: foto’s, illustraties, videobanden, geluidsbanden cd’s of dvd’s.
  • U kunt de aanvraag sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag
Dienst OCW, Sector Cultuur
T.a.v. Subsidie Broedplaatsen
Postbus 12652
2500 DP Den Haag

Nodig bij het aanvragen van de subsidie

 • de persoonsgegevens van de aanvrager én van de contactpersoon
 • kopie van de statuten en van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (alleen bij eerste aanvraag)
 • kopie van een actueel rekeningafschrift of andere post van de bank, waarop te zien is op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mogen onleesbaar gemaakt zijn (alleen bij eerste aanvraag)
 • naam van het project
 • hoogte van het aangevraagde bedrag
 • Inhoudelijke omschrijving van het project. Geef in maximaal 2 A4-tjes een beschrijving en uitwerking van de inhoud van de activiteiten
 • een beschrijving hoe publiciteit plaatsvind: geef in maximaal 1 A4-tje een omschrijving van het publieksbereik, de hoeveelheid publiek dat men verwacht en de wijze waarop de doelgroep benaderd gaat worden
 • waar en wanneer de activiteiten plaatsvinden
 • een sluitende begroting (maximaal 2 A4-tjes) met een schatting van de kosten en de inkomsten. Denk aan publieksinkomsten en aangevraagde of toegezegde subsidies en sponsoring. Geef duidelijk aan voor welk bedrag u deze subsidieregeling aanvraagt. 
 • Medewerkers: Geef in maximaal 1 A4-tje een omschrijving van de artistiek medewerkers
 • Relatie met bestaande activiteiten: Geef in maximaal 1 A4-tje aan wat de relatie is met reeds bestaande activiteiten en/of in hoeverre het project hiervan afwijkt
 • Indieningstermijn (indien van toepassing): Indien de activiteit buiten de gestelde termijn plaatsvindt, graag in maximaal 1 A4-tje aangeven waarom u verzoekt uw aanvraag op een eerder tijdstip te behandelen.

Optioneel (niet noodzakelijk om uw aanvraag in behandeling te nemen, maar zijn zeker wenselijk om uw aanvraag te verduidelijken.):

 • beknopt curriculum vitae van aanvragers, makers, medewerkers en uitvoerende.
 • recensies
 • voor zover relevant: foto’s, illustraties, videobanden, geluidsbanden cd’s of dvd’s.
 • foto’s (maximaal 20) en video’s, dvd’s of cd’s (maximaal 20 minuten) kunnen de gemeente helpen om uw aanvraag goed te beoordelen..

Aanvullende informatie

Elke periode van 3 maanden is vanuit de gemeente ruim € 18.000 beschikbaar voor de subsidie. Per initiatief kunt u maximaal € 6.000 subsidie krijgen.

Heeft de gemeente meer aanvragen gehonoreerd? Dan verdeelt de gemeente het budget op een redelijke manier over de aanvragen. Blijft er na een aanvraagronde budget over? Dan neemt de gemeente dit mee naar de volgende ronde binnen hetzelfde kalenderjaar.

Regelgeving

Er zijn regels voor het geven van deze subsidie en de verantwoording over deze subsidie. Deze regels vindt u in de Haagse kaderverordening subsidieverstrekking (HKS) en het Uitvoeringsvoorschrift (UVS). Deze regelgeving vindt op de pagina over subsidies van de gemeente Den Haag.

Voorwaarden

De activiteiten waarvoor uw collectief of broedplaats subsidie aanvraagt, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De activiteiten liggen op het gebied van de kunsten.
 • De activiteiten zijn incidenteel.
 • De activiteiten zijn artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit.
 • De activiteiten behoren niet tot de mainstream, en zijn vooral gericht op niches in het cultuuraanbod en experiment.
 • De activiteiten zijn een toevoeging op het bestaande aanbod en zijn toegankelijk voor publiek. De activiteiten mogen geen privékarakter hebben, wat ook moet blijken uit het publiciteitsplan. Er mag een redelijke toegangsprijs gevraagd worden.
 • De activiteiten hebben ‘een Haags belang’: ván Haagse kunstenaars, organisatoren of instellingen en/of vóór de Haagse burger.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de vergunningen, zoals een evenementenvergunning. Dit geldt ook bij (gedeeltelijke) honorering van de aanvraag.
 • Het moet voor de gemeente aannemelijk zijn dat zonder de subsidie de activiteiten niet gerealiseerd kunnen worden.

Bekijk de de richtlijnen en beoordelingscriteria bij voorwaarden subsidie Broedplaatsen.

Daarnaast  zijn er algemene regels voor het geven van deze subsidie en de verantwoording over deze subsidie. Deze regels vindt u in de Haagse kaderverordening subsidieverstrekking (HKS) en het Uitvoeringsvoorschrift (UVS). Deze regelgeving vindt op de pagina over subsidies van de gemeente Den Haag.

Voor wie?

 • Kunstenaarsinitiatieven die als rechtspersoon ingeschreven staan.
  De gemeente verstaat onder een kunstenaarsinitiatief een alternatief programma van een of meer kunstenaars. Het programma is een aanvulling op wat gevestigde kunstinstellingen presenteren.
 • Broedplaatsen die als rechtspersoon staan ingeschreven.

Hoe lang duurt het?

Als de termijn voor het indienen van een aanvraag voorbij is, neemt de gemeente binnen anderhalve maand een beslissing over uw aanvraag.

U kunt de subsidie elk jaar op 4 momenten aanvragen. Het moment is afhankelijk van wanneer de activiteit (of het zwaartepunt daarvan) plaatsvindt:

 • 1 januari tot en met 31 maart: u dient uw aanvraag in vóór 1 november, uitslag 15 december.
 • 1 april tot en met 30 juni: u dient uw aanvraag in vóór 1 februari, uitslag 15 maart.
 • 1 juli tot en met 30 september: u dient uw aanvraag in vóór 1 mei, uitslag 15 juni.
 • 1 oktober tot en met 31 december: u dient uw aanvraag in vóór 1 augustus, uitslag 15 september.

Als u een erg lange voorbereidingstijd nodig hebt, kunt u uw aanvraag al een termijn eerder indienen. U moet dan wel goed uitleggen waarom de aanvraag al één termijn eerder beoordeeld moet worden.

Stuur artikel door

*verplicht