Uw zoekopdracht
Product

Melding collecte

Gepubliceerd: 02 september 2013 Laatste wijziging: 06 december 2013

Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Dan moet u daarvan een melding doen.

Meld de collecte digitaal:

Meld een collecte

U moet een collecte uiterlijk een week voor aanvang van de inzameling melden onder vermelding van de naam van de inzamelende instelling, de naam van de contactpersoon en het doel, de plaats, datum en het tijdstip van de inzameling.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een collecte moet uw instelling:

  • zijn vermeld op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de collecte houden in de door het CBF toegewezen periode, óf
  • een vereniging of stichting zijn die in de gemeente Den Haag is gevestigd, en die een doel nastreeft dat van algemeen (gemeenschaps)belang is en die collecteert buiten de periodes die door het CBF zijn toegewezen aan instellingen met CBF-keur.
  • Collectanten moeten in het bezit zijn van een door de politie afgestempeld legitimatiebewijs.
  • De gebruikte collectebussen moeten zijn voorzien van een duidelijk opschrift waaruit de naam en doelstelling van de instelling blijkt.
  • U mag niet collecteren op de weg na zonsondergang en aan huis na 21.00 uur.

Kosten

Geen kosten

Stuur artikel door

*verplicht