Uw zoekopdracht
Product

Erkenning kind na de geboorte

Gepubliceerd: 
06 november 2014
Laatste wijziging: 
19 november 2014

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten, kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het geboren kind erkennen. De erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind. Ook als het meerderjarig is.

Maak een afspraak

 • Maak een afspraak voor de erkenning van het kind na de geboorte.

Nodig voor de erkenning

 • geldig legitimatiebewijs van de vader en moeder en eventueel het kind
 • woont moeder of vader of beide in het buitenland? Dan kunnen meer documenten nodig zijn. Informeer hiernaar bij de balie van Publiekszaken op het stadsdeelkantoor.
 • indien van toepassing het formulier toestemming erkenning na de geboorte (zie voorwaarden). 
 • is het kind geboren buiten Den Haag? Dan moet u ook een geboorteakte van het kind meenemen.

Voorwaarden

 • De erkenner moet persoonlijk aanwezig zijn voor de erkenning van het kind.
 • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder uit wie het kind is geboren toestemming geven voor de erkenning van het ouderschap. Gebruik hiervoor het formulier toestemming erkenning na de geboorte.

 • Is het kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan is toestemming van de moeder uit wie het kind is geboren én het kind nodig.
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner (m/v) krijgt? Dan moet de moeder uit wie het kind is geboren bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn voor toestemming en naamskeuze.
 • Als de erkenner (m/v) eventuele volgende kinderen ook wil erkennen, dan hoeft de moeder uit wie het kind is geboren alleen schriftelijk toestemming te geven. Deze kinderen krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.
 • Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan is voor de erkenning alleen toestemming van het kind nodig.
 • Het kind van 16 jaar en ouder moet altijd persoonlijk bij de erkenning aanwezig zijn omdat hij moet verklaren welke achternaam hij zal hebben.
 • Staan één of beide ouders niet ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP voormalig GBA) van de gemeente Den Haag? Dan moet de gemeente Den Haag eerst de persoonsgegevens controleren bij de gemeente waar de ouder(s) staan ingeschreven.
 • Als één of beide ouders in het buitenland wonen, neem dan contact op met het stadsdeelkantoor.
 • Wilt u meer informatie over voorwaarden en gevolgen van de erkenning? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.

Gevolgen erkenning

De gevolgen van de erkenning van het ouderschap zijn:

 • De ouder die het kind heeft erkent krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind.
 • Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen de erkenner (man/vrouw) en het kind.
 • Het kind heeft bij de geboorte de achternaam van de moeder uit wie het is geboren. Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner (man/vrouw) krijgt? Dan moet naamskeuze worden gedaan voor de achternaam van de erkenner. Naamskeuze is alleen mogelijk voor het eerste kind van dezelfde ouders. Bij naamskeuze moeten moeder en erkenner persoonlijk aanwezig zijn.
 • Heeft de moeder uit wie het kind is geboren niet de Nederlandse nationaliteit, maar de erkenner (m/v) wel? En wordt het kind erkend voordat het 7 jaar oud is? Dan krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit van de erkenner (m/v). Is het kind 7 jaar of ouder? Dan gelden andere regels. Meer informatie hierover staat op www.rijksoverheid.nl.

Gezag

Door erkenning krijgt de erkenner (man/vrouw) niet het gezag over het kind. Als u dat wel wilt, moet u dat apart regelen. Meer informatie hierover staat op www.rijksoverheid.nl.

Kosten

Geen kosten.

Hoe lang duurt het?

Als aan alle voorwaarden is voldaan wordt de erkenningsakte direct opgemaakt.

Gepubliceerd: 
06 november 2014
Laatste wijziging: 
19 november 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?