Uw zoekopdracht
Product

Aanvraag leerlingenvervoer

Gepubliceerd: 
14 augustus 2014
Laatste wijziging: 
13 oktober 2014

Zit uw kind op de basisschool, op een school voor speciaal onderwijs of op het (speciaal) voorgezet onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger soms een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Vraag de vergoeding voor leerlingenvervoer aan met het formulier Aanvraag voorziening leerlingenvervoer.

Schooljaar 2014-2015

Print het formulier en vul het volledig in tot en met vraag 13. Lever het dan in bij de administratie van uw school. Zij zorgen er voor dat het verder wordt ingevuld en naar de gemeente wordt toegestuurd.

Wijzigingen doorgeven

Als er tijdens de looptijd van de toekenning van een voorziening leerlingenvervoer iets verandert, dan kunt u het via het wijzigingsformulier doorgeven.

Komt uw kind in aanmerking voor een vergoeding? Dan kijkt de gemeente in eerste instantie voor de vergoeding naar de kosten voor openbaar vervoer. Is uw kind zo gehandicapt dat openbaar vervoer geen passend vervoer is? Dan kan de gemeente aangepast vervoer toekennen. De gemeente kijkt ook naar de afstand van uw woning tot de school.

Aanvraag vergoeding Stagevervoer         

Maakt uw kind gebruik van leerlingenvervoer en gaat hij of zij stage lopen voor school? Dan kan uw kind onder bepaalde omstandigheden een vergoeding voor leerlingenvervoer naar het stageadres krijgen. Vraag hiernaar bij de school van uw kind.

Voorwaarden

  • In het algemeen kunnen leerlingen uit het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs een vergoeding van de vervoerskosten krijgen.
  • Soms krijgen leerlingen die regulier onderwijs volgen een vergoeding. Dat kan alleen als de afstand van uw huis tot de school meer dan 6 kilometer is of als uw kind door een handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen.
  • Voor aangepast vervoer geldt een aantal aanvullende voorwaarden. Lees daarvoor de Criteria voor aangepast vervoer.
  • Ouders van leerlingen op scholen voor speciaal basisonderwijs moeten soms een eigen bijdrage betalen. Dat is afhankelijk van het inkomen. 
  • De Stichting Vervoer Gehandicapten organiseert het aangepast vervoer en heeft Regels voor leerlingenvervoer opgesteld voor chauffeurs, kinderen en ouders of verzorgers.
  • In de Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag staat wanneer u kosten voor leerlingenvervoer vergoed krijgt.

Kosten

  • Het ligt aan uw inkomen, het type onderwijs en het soort vervoer of u moet meebetalen.
  • De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 6 tot 8 weken.
Gepubliceerd: 
14 augustus 2014
Laatste wijziging: 
13 oktober 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?