Uw zoekopdracht
Product

Erkenning vóór de geboorte

Gepubliceerd: 
18 februari 2014
Laatste wijziging: 
13 mei 2014

Als de vader en moeder van een kind niet getrouwd zijn, kan de vader het kind erkennen. Dat kan al voordat het kind is geboren. Dit heet ‘erkenning ongeboren kind’ of ‘erkenning ongeboren vrucht’. De man die het kind erkent, hoeft niet altijd de biologische vader te zijn.

Maak een afspraak

 • Maak een afspraak voor de erkenning van uw kind.

Nodig voor het aanvragen van erkenning vóór de geboorte

 • Een geldig legitimatiebewijs van de vader en moeder.
 • Indien van toepassing het formulier toestemming erkenning voor de geboorte.
 • Woont vader of moeder of beiden nog in het buitenland? Dan kunnen meer documenten nodig zijn. Informeer hiernaar aan de balie van Publiekszaken op het stadsdeelkantoor.

Meer informatie over erkenning vóór de geboorte

Erkend vaderschap over een ongeboren kind heeft voordelen vergeleken met het erkennen erna:

 • Het kind heeft meteen na de geboorte een juridische vader. De erkenner staat als vader in de geboorteakte. 
 • Afhankelijk van de nationaliteit wordt bij de erkenning van het eerste kind een naamkeuze vastgelegd. Deze keuze geldt dan voor alle volgende kinderen van diezelfde ouders.

Gevolgen erkenning vaderschap

De gevolgen van de erkenning van het vaderschap zijn:

 • Het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit, als de vader een Nederlander is.
 • De vader krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind: hij moet meebetalen aan de opvoeding, ook als de vader en moeder uit elkaar gaan.
 • Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen vader en kind.

Gezag

Het gezag voor het kind is niet automatisch geregeld door erkenning van het vaderschap. De rechtbank moet het gezag officieel toewijzen. Meer informatie hierover staat op www.rijksoverheid.nl.

Voorwaarden

 • De moeder moet schriftelijk toestemming geven voor de erkenning van het vaderschap. Als de moeder persoonlijk aanwezig is, kan zij deze toestemming geven door op het stadsdeelkantoor de erkenningsakte te ondertekenen. Is de moeder niet aanwezig bij de erkenning, gebruik dan het formulier toestemming erkenning voor de geboorte.

 • Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de moeder bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn.
 • Staat de vader of moeder niet ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP voorheen GBA) van de gemeente Den Haag? Dan moet de gemeente Den Haag eerst de persoonsgegevens controleren bij de gemeente waar de ouder staat ingeschreven.

Kosten

Geen kosten.

Hoe lang duurt het?

U krijgt het bewijs van erkenning meteen mee.

Gepubliceerd: 
18 februari 2014
Laatste wijziging: 
13 mei 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?