Uw zoekopdracht
Product

Erkenning kind vóór de geboorte

Gepubliceerd: 
05 november 2014
Laatste wijziging: 
19 november 2014

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten, kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het kind erkennen. Dat kan al voordat het kind is geboren. Dit heet ‘erkenning ongeboren vrucht’.

Maak een afspraak

 • Maak een afspraak voor de erkenning van het kind vóór de geboorte.

Nodig voor de erkenning

 • Een geldig legitimatiebewijs van de moeder uit wie het kind wordt geboren en de erkenner (man/vrouw).
 • Indien van toepassing het formulier toestemming erkenning voor de geboorte.
 • Woont de moeder uit wie het kind wordt geboren of de erkenner (man/vrouw) in het buitenland? Dan kunnen meer documenten nodig zijn. Informeer hiernaar aan de balie van Publiekszaken op het stadsdeelkantoor.

Voorwaarden

 • De erkenner moet persoonlijk aanwezig zijn voor de erkenning ongeboren vrucht.
 • De moeder uit wie het kind wordt geboren moet schriftelijk toestemming geven voor de erkenning van het kind. Als zij persoonlijk aanwezig is, kan zij deze toestemming geven door op het stadsdeelkantoor de erkenningsakte te ondertekenen. Is de moeder uit wie het kind wordt geboren niet aanwezig bij de erkenning, gebruik dan het formulier toestemming erkenning voor de geboorte.

 • Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner (man/vrouw) krijgt? Dan moet de moeder uit wie het kind wordt geboren bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn voor het doen van naamskeuze. Deze naamskeuze geldt voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit. De naamskeuze kan alleen gedaan worden voor het eerste kind en geldt ook voor de volgende kinderen van dezelfde ouders.
 • Staan één of beide ouders niet ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP voorheen GBA) van de gemeente Den Haag? Dan moet de gemeente Den Haag eerst de persoonsgegevens controleren bij de gemeente waar de ouder(s) staan ingeschreven.
 • Wilt u meer informatie over voorwaarden en gevolgen van de erkenning? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.

Gevolgen erkenning vóór de geboorte

De gevolgen van de erkenning van een ongeboren vrucht zijn:

 • Bij geboorte krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn.
 • De ouder die het kind erkent krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind.
 • Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen de erkenner (man/vrouw) en het kind.

Erkenning van een ongeboren vrucht heeft grote voordelen vergeleken met het erkennen van het kind na de geboorte:

 • Het kind heeft meteen bij de geboorte 2 juridische ouders. De erkenner (man/vrouw) staat direct als ouder in de geboorteakte.
 • Afhankelijk van de nationaliteit wordt bij de erkenning van het eerste kind een naamskeuze vastgelegd. Deze keuze geldt dan voor alle volgende kinderen van diezelfde ouders.

Gezag

Door erkenning krijgt de erkenner (man/vrouw) niet het gezag over het kind. Als u dat wel wilt, moet u dat apart regelen. Meer informatie hierover staat op www.rijksoverheid.nl.

Kosten

Geen kosten.

Hoe lang duurt het?

Als aan alle voorwaarden is voldaan wordt de erkenningsakte direct opgemaakt.

Gepubliceerd: 
05 november 2014
Laatste wijziging: 
19 november 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?