Uw zoekopdracht

Voorstel van het presidium naar aanleiding van het rekenkameronderzoek Luchtkwaliteit in de stad (Motie RV 17.2012/3) Meting smalle deel Laan van Meerdervoort - RIS 247956

Gepubliceerd: 30-03-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Auteur:
G.W Vulpen, van (HSP)
Type(n):
MOTIE
Organen:
RAAD
Kenmerken:
29 mrt. 2012
Gebruik in vergaderingen:
Raad - donderdag 29 maart 2012

De gemeenteraad op 29 maart 2012 in vergadering bijeen ter bespreking van de 'Luchtkwaliteit in de stad' (rv 17; 181258).

Constaterende dat:
- er op het smalle deel van de Laan van Meerdervoort tussen Carnegielaan en Zeestraat sinds jaar en dag heel veel verkeer rijdt;
- door invoering van het VCP de verkeersintensiteit op dit deel is toegenomen;
- het smalle deel van de Laan van Meerdervoort in de Haagse Nota Mobiliteit is aangewezen als wijkontsluitingsweg en sterroute voor het fietsverkeer;
- de luchtkwaliteit op dit deel niet gemeten wordt.

Overwegende dat:
- de bewoners op diverse manieren aandacht hebben gevraagd voor de verkeersproblematiek, waaronder een verzoek om de vervuiling te meten;
- het college dit jaar nog onderzoek gaat doen naar een optimaal meetsysteem waarbij het meten van roet wordt overwogen.

Verzoekt het college om bij dat onderzoek aan te geven hoe de luchtvervuiling van het smalle deel van de Laan van Meerdervoort gemeten gaat worden.

DocumentZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag