Uw zoekopdracht

Introductie Haagse Service Code - RIS 250601

Gepubliceerd: 03-07-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
COMMISSIEBRIEF , COMMISSIEBRIEF
Organen:
B&W , Bestuur
Kenmerken:
Gebruik in vergaderingen:
College van B&W - dinsdag 03 juli 2012

Op donderdag 22 december 2011 heeft de raad ingestemd met het 'Masterplan Dienstverlening'. In het masterplan geeft de wethouder OD, mevr. Van Engelshoven aan wat de gemeente Den Haag verstaat onder dienstverlening. In Den Haag is dienstverlening vraaggericht, digitaal, snel en efficient en waar mogelijk persoonlijk en op maat. Belangrijk onderdeel van het Masterplan Dienstverlening is de 'Haagse Service Code' (pagina 2 en 3). Hierin worden de belangrijkste uitgangspunten voor Haagse dienstverlening weergegeven. In deze commissiebrief komt de wethouder haar belofte aan de stad voor een gemeentebreed 'Haagse Service Code' na. Een kwaliteitskeurmerk van wat bewoners, bedrijven en instellingen kunnen verwachten
van de Haagse dienstverlening. Het geeft aan welke 'servicenormen' er gelden bij de verschillende producten en diensten van de gemeente Den Haag en bij de verschillende dienstverleningskanalen (click, call en face). De 'Haagse Service Code' geeft ook aan wat de gemeente verwacht van bewoners, bedrijven en instellingen. De gemeente vraagt hen bij voorkeur gebruik te maken van het voorkeurskanaal www.denhaag.nl voor het aanvragen van producten & diensten én van de (nog te ontwikkelen) 'self service balies' op de stadsdeelkantoren.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag