Uw zoekopdracht

De Voorjaarsnota 2012 (Motie RM 137.2012/11) De jeugd heeft de toekomst - RIS 250451

Gepubliceerd: 22-06-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Auteur:
M.D. Rietveld (GROENLINKS)
Type(n):
MOTIE
Organen:
RAAD
Kenmerken:
21 juni 2012
Gebruik in vergaderingen:
Raad - donderdag 21 juni 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 juni 2012, ter bespreking van de voorjaarsnota 2012.

Constaterende dat:
- uit het rapport 'Kinderen in tel' van het Verwey-Jonker instituut blijkt dat ruim 10% van de Haagse kinderen in armoede opgroeit;
- uit het rapport 'Werkende armen' van de Raad voor Werk en Inkomen blijkt dat zich onder de werkende armen vooral een-oudergezinnen en gezinnen met kinderen bevinden.

Overwegende dat:
- de VN in 2011 tot de conclusie kwam dat Nederland tot de 10 rijkste landen ter wereld behoort.

Van mening zijnde dat:
- het onacceptabel is dat Haagse kinderen in armoede opgroeien terwijl Nederland een van de rijkste landen ter wereld is.

Verzoekt het College
- in reactie op het rapport ‘Kinderen in Tel’ een actieplan te presenteren dat is gebaseerd op de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport;
- hier bij het opstellen van de begroting 2013 rekening mee te houden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Document

Gerelateerde documentenZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag