Uw zoekopdracht

Wijzigingen kinderopvang en peuterspeelzalen

Gepubliceerd: 
17 juli 2014
Laatste wijziging: 
17 juli 2014

Heeft u een kinderopvangcentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal en gaat u iets veranderen? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente.

Als houder van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal moet u wijzigingen direct bij de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld als het aantal opvangplaatsen wijzigt of als u gaat verhuizen.

Wijzigingsformulier

U kunt wijzigingen alleen doorgeven met het wijzigingsformulier. U vindt het formulier op de website van de Rijksoverheid. Er zijn wijzigingsformulieren met toelichting voor alle opvangvormen.

Let voor het in behandeling nemen van uw wijzigingsformulier op de onderstaande punten:

  • Is het formulier volledig ingevuld?
  • Zijn de bijlagen compleet? Indien de aanvraag per e-mail wordt verstuurd kunnen er maximaal 10 bijlagen meegezonden worden.
  • Is het formulier ondertekend door de houder of een handelingsbevoegde?

Het ingevulde en ondertekende formulier met de bijlagen kunt u sturen naar:

Gemeente Den Haag
Afdeling Beheer en Ondersteuning Stedelijk Onderwijs
Onder vermelding van 'Register Kinderopvang'
Postbus 12652
2500 DP Den Haag
of
registerkinderopvang@denhaag.nl

Onderzoek

Bij sommige wijzigingen is een onderzoek nodig. Deze procedure duurt maximaal 10 weken.

Contactgegevens

Het landelijk register is ondergebracht bij de afdeling Beheer en Ondersteuning, Stedelijk Onderwijs van de gemeente Den Haag. Voor meer informatie over gegevens in het register kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur bellen met (070) 353 55 62 of een e-mail te sturen naar registerkinderopvang@denhaag.nl.
Buiten de aangegeven tijden nemen de medewerkers van het secretariaat Stedelijk Onderwijs uw boodschap aan. Het secretariaat is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken.

Zie ook

Gepubliceerd: 
17 juli 2014
Laatste wijziging: 
17 juli 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?