Europese Unie Het programma Creatieve Stad Den Haag is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.