Beëdiging leden Jongerenrechtbank

21 leerlingen uit Den Haag Zuidwest zijn officieel beëdigd door een Haagse rechter als lid van de Jongerenrechtbank op hun school. De leerlingen kunnen vanaf nu recht spreken bij overtreding van de leefregels en conflicten op school.

Het Zuid-West College en het Roemer Visscher College krijgen als eerste scholen in Den Haag een Jongerenrechtbank.

Selectie en training

Een jongerenrechtbank begint op school, waar leerlingen zich vanaf de tweede klas kunnen aanmelden door een motivatiebrief te schrijven. Geselecteerde leerlingen volgen een intensieve training van Stichting Jongerenrechtbanken NL om de verschillende rollen in de rechtbank te leren kennen. Tijdens deze training leren ze communicatievaardigheden, gesprekstechnieken en het omgaan met conflicten. Er wordt ook stilgestaan bij morele oordeelsvorming. Vaardigheden waar ze de rest van hun leven wat aan hebben. Ze gaan naar de rechtbank om een echte zitting bij te wonen. En ze leren over burgerschap en het Nederlandse rechtssysteem.

De jongeren sloten hun training af met een proefzitting in de Wijkrechtbank in het Wijkz buurtcentrum in Moerwijk. Burgemeester Jan van Zanen was hierbij aanwezig en zei: ‘Den Haag als stad van vrede en recht is niet meer alleen het Vredespaleis en de Internationale gerechtshoven. Het gaat ook over recht en rechtvaardigheid in de wijk en op school.’

Na de zitting zijn de leerlingen officieel beëdigd door een rechter. Ze beloofden hierbij dat ze eerlijk en rechtvaardig zullen handelen en persoonlijke informatie geheimhouden.

Beëdiging jongeren door rechter

Hoe werkt een jongerenrechtbank?

Bij incidenten beslist de school of de zaak naar de jongerenrechtbank gaat. In plaats van dat de school direct een straf oplegt, krijgt de jongerenrechtbank de bevoegdheid om de zaak te beoordelen. De Jongerenrechtbank besluit welke passende oplossing er wordt uitgevoerd. Ze stemmen dit af met de schoolleiding. De zitting vindt binnen 2 weken na het incident plaats en duurt ongeveer 2 uur. De rechtbank kent 3 rechters, een aanklager en advocaten voor de betrokken partijen.

Zelf verantwoordelijk

Voor de behandeling van een zaak door de Jongerenrechtbank is het belangrijkste uitgangspunt dat de betrokken leerling zelf verantwoordelijkheid neemt over wat hij of zij heeft gedaan. Samen met de ouders kiest de betrokkene ervoor de zaak ter beoordeling voor te leggen aan de jongerenrechtbank. Deelname is dus altijd vrijwillig. Het doel van de behandeling door de jongerenrechtbank is om samen met alle direct betrokkenen een goede uitkomst te vinden, die gericht is op herstel van wat is misgegaan. Dat wil zeggen oplossen in plaats van (alleen) straffen. Op die manier wordt gekeken naar wat nodig en redelijk is om na de gebeurtenis weer samen met elkaar verder te kunnen.

Op meerdere plaatsen in Nederland

De jongerenrechtbank is een initiatief van Begin externe link: Stichting Jongerenrechtbanken Nederland(Externe link), einde externe link.. Elk jaar worden nieuwe groepen leerlingen op basis van motivatie opgeleid en beëdigd. De ouders stemmen in met de deelname van hun kind aan dit project.

Preventie met Gezag

De gemeente financiert de komst van de jongerenrechtbank in Den Haag Zuidwest vanuit het programma Preventie met Gezag. Dit programma heeft als doel om jongeren uit Zuidwest uit de criminaliteit te houden of te voorkomen dat ze hierin verder afglijden. De kern van het programma is perspectief bieden en grenzen stellen. Hiervan is de Jongerenrechtbank bij uitstek een mooi voorbeeld.