Hulp bij dementie

Heeft u dementie of zorgt u voor iemand met dementie? Bekijk dan waar u terecht kunt voor ondersteuning, ontmoeting en de beantwoording van uw vragen.

Op de volgende plekken kunt u terecht voor informatie of om uw verhaal te delen:

  • Geheugensteunpunt: hier vindt u informatie over dementie specifiek gericht op Den Haag en de omringende gemeenten.
  • Alzheimercafés: Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor iedereen die met dementie te maken heeft. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen. De toegang is gratis. Er zijn verschillende Alzheimercafés in Den Haag.
  • Alzheimer Nederland: hier vindt u informatie onder andere over wat dementie is en wat u moet regelen.
  • Dementie.nl: hier vindt u informatie vinden over wat dementie en de impact van dementie is. Ook kunt u hulp en advies vinden en ervaringsverhalen lezen.
  • Forum dementie: hier kunt u verhalen, tips en ervaringen in het omgaan met dementie delen met en vragen stellen aan anderen die hetzelfde mee maken als u.
  • De AlzheimerTelefoon is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 - 5088; 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur. U kunt hiernaar toe bellen als u behoefte heeft aan een luisterend oor of advies bij dementie.

Professionals met kennis over dementie

Zowel voor als nadat de diagnose dementie is gesteld, kunt u met vragen zitten. Over de ziekte zelf, over het verloop ervan en over de organisatie van zorg en de mogelijkheden die er zijn. Er zijn verschillende professionals waar u met uw vragen terecht kan:

  • Onafhankelijke cliëntondersteuner: bij de onafhankelijke cliëntondersteuner kunt u terecht zowel met vermoedens van dementie als wanneer de diagnose dementie gesteld is. Ook denkt de cliëntondersteuner met u mee over leuke en passende activiteiten, hulpmiddelen om langer thuis te blijven wonen, het regelen van vervoer en nog veel meer. U vindt de onafhankelijke cliëntondersteuner op één van de Servicepunten XL.
  • (Praktijkondersteuner) Huisarts: wanneer u symptomen van dementie bij uzelf herkent, kunt u het beste naar de huisarts gaan. De huisarts onderzoekt of u dementie heeft en kan ook de diagnose dementie stellen.
  • Casemanager dementie: een casemanager kan u en uw mantelzorger begeleiden. Een casemanager dementie informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes te maken.

Haags ontmoeten

Haags Ontmoeten is er voor alle ouderen die zelfstandig wonen, of zij nu ondersteuning nodig hebben of niet. Ouderen en hun naasten kunnen terecht op één van de tientallen locaties van Haags Ontmoeten voor het ondernemen van leuke activiteiten en het ontmoeten van nieuwe mensen tijdens vaste openingstijden. Ook krijgen zij er informatie en advies, bijvoorbeeld over dementie en ondersteuning. U vindt Haags Ontmoeten in elk stadsdeel en u kunt er zó binnenlopen.

Bekijk de website van Haags ontmoeten voor locaties en meer informatie.

Op twee van de locaties van Haags Ontmoeten is een dementheek. Hier kunt u bijvoorbeeld boeken over dementie en diverse hulpmiddelen lenen.

Sociale kaart

De website van de sociale kaart is er om activiteiten, ondersteuning en zorg bij u in de buurt te vinden. Voorbeelden zijn:

Praktische hulp

U krijgt zo nodig hulp bij het uitvoeren van uw dagelijkse bezigheden. Bijvoorbeeld bij het schoonmaken van uw huis of om van A naar B te komen. Veel hulp kunt u zelf regelen zonder dat u de gemeente daarvoor nodig heeft. Voor sommige hulp krijgt u ondersteuning vanuit de gemeente. Een medewerker van de gemeente kijkt dan samen met u naar wat u kan en wat u niet kan en welke hulp daarbij past. U vindt hierover meer informatie op de pagina over de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Technologische hulp

Technologie kan u helpen om langer op een veilige en prettige manier thuis te kunnen blijven wonen. In de iZi-ervaarwoning ervaart u zelf welke van de ruim 90 technologische hulpmiddelen voor u geschikt zijn. Denk bijvoorbeeld aan sensoren in huis die het leefpatroon meten, sociale- en zorgrobots, seniorentablets of personenalarmering. Alle hulpmiddelen in de woning zijn getest door senioren. Elke vrijdag kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen (adres: Steenhouwersgaarde 15e, 2542 AA Den Haag).

Tijdelijk overnemen van zorg

Zorgt u langere tijd voor een ander? Dan is het belangrijk dat u de zorg af en toe even overdraagt. Bijvoorbeeld als u zelf tijdelijk zorg nodig heeft of als u een vrije dag nodig heeft. Op deze website vindt u Meer informatie over het tijdelijk overnemen van zorg (ook wel respijtzorg genoemd).

Hulp voor mantelzorgers

Als u zorgt voor iemand anders, is het belangrijk dat u niet overbelast raakt. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende:

Gepubliceerd: 27 juli 2014Laatste wijziging: 4 april 2022