Privacyverklaring Wet goed verhuurderschap

De gemeente verwerkt persoonsgegevens van melders en verhuurders. In deze privacyverklaring leest u wat dit voor u en uw gegevens betekent.

Bekijk ook de Begin link: algemene privacyverklaring, einde link. van de gemeente.

Veelgestelde vragen

De gemeente mag alleen persoonsgegevens verzamelen als daarvoor in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een grondslag is. Zoals het opvragen van persoonsgegevens om de taken uit de Wet goed verhuurderschap te kunnen uitvoeren.

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het controleren van de algemene regels uit de Wet goed verhuurderschap.
 • het uitgeven en handhaven van verhuurvergunningen.

 • Naam melder
 • Adres melder
 • Woonplaats melder
 • Adres verhuurde woning
 • Adressen waarvoor de verhuurvergunning geldt
 • Huurprijs van de adressen waarvoor de verhuurdervergunning geldt

En:

 • Naam verhuurder
 • Adres verhuurder
 • Woonplaats verhuurder
 • BSN-verhuurder
 • KVK of vestigingsnummer verhuurder
 • Omschrijving van de melding
 • Aan welke regel niet is voldaan
 • Schriftelijke reacties en bezwaren (bedenkingen) verhuurder

De gemeente bewaart persoonsgegevens van melders en verhuurders niet langer dan 5 jaar. Gegevens van een afgewezen, buiten behandeling gesteld of afgebroken verzoek bewaart de gemeente 1 jaar.

Persoonsgegevens van een overtreder die op deze website komt te staan, bewaart de gemeente niet langer dan 4 jaar. Dit is volgens het Besluit goed verhuurderschap.

Soms worden persoonsgegevens gedeeld met andere organisaties of personen (derden). In dit geval kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de Huurcommissie. De gemeente deelt de persoonsgegevens alleen met derden als u daarvoor toestemming geeft. De gemeente maakt extra afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Als uw gegevens worden verwerkt, heeft u volgens de AVG een aantal rechten. Als u aangeeft hier gebruik van te willen maken, moet de gemeente dat toestaan. Of aangeven waarom dit niet kan. Denk bijvoorbeeld aan het recht om te bekijken welke gegevens van u worden verwerkt. Lees welke rechten u precies heeft in de Begin link: Algemene privacyverklaring, einde link. .

De gemeente probeert te voorkomen dat iemand die daar geen recht op heeft:

 • toegang krijgt tot uw gegevens
 • uw gegevens kan veranderen
 • uw gegevens openbaar kan maken

Dit doet de gemeente door bijvoorbeeld:

 • persoonsgegevens te versleutelen
 • de toegang tot computersystemen te controleren
 • de toegang tot computersystemen alleen te geven aan personen die dit mogen en of een geheimhoudingsplicht hebben
 • documenten en e-mails te classificeren (aangeven hoe streng beschermd ze moeten worden) en te beveiligen.

Deze maatregelen vallen onder de Begin externe link: Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)(Externe link), einde externe link. waaraan de gemeente moet voldoen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070