Participatiegids

Gaat u een gebied ontwikkelen of woningen bouwen in Den Haag? In de Participatiegids leest u hoe u participatie in een groot gebiedsproject aanpakt.

De gemeente, ontwikkelaars, bewoners en andere partijen oefenen met deze nieuwe manier van samenwerken. U kunt zelf ook oefenen met deze gids. Zo ziet iedereen welke waarde het aanpassen van de openbare ruimte heeft. En welke ideeën en zorgen er zijn. Het is ook duidelijk wie welke taak heeft: de gemeente of de ontwikkelaar.

Het is belangrijk dat deze samenwerking vanaf de start van een gebiedsproject gebeurt. Bij elke volgende stap in het project maken de partijen opnieuw afspraken over de manier waarop ze kunnen meedenken of meedoen.

Stappenplan

Bewoners, experts en ontwikkelaars hebben de Begin externe link: Participatiegids(Externe link), einde externe link. samen gemaakt. De gids bestaat uit 3 delen. Daarin staat uitleg over:

 • welke taken de gemeente, experts en ontwikkelaars hebben bij het onwikkelen van een gebied
 • welke rechten inwoners hebben om mee te beslissen
 • wie precies verantwoordelijk is voor welk deel
 • wat en hoe de gemeente en ontwikkelaars aan participatie kunnen doen

7 regels

De aanpak in de Participatiegids werkt volgens 7 regels:

 1. De gemeente bepaalt de voorwaarden voor participatie.
 2. Participatie begint met het samen nadenken over het ontwikkelen van een gebied en het maken van een plan (ontwikkelingsplan).
 3. Maak voor elke fase duidelijke afspraken over participatie.
 4. Thema’s die belangrijk zijn voor een gebied bepalen de voorwaarden voor participatie.
 5. De gemeente helpt en zorgt dat de participatie goed verloopt.
 6. Het Begin externe link: Haags Participatiekompas(Externe link), einde externe link. is de basis voor participatie.
 7. De gemeente beoordeelt of de kwaliteit van participatie goed genoeg is.

Goede participatie?

Voor goede samenwerking is het belangrijk dat alle belangen, meningen, kennis en ideeën van inwoners en belangstellenden duidelijk zijn. En dat iedereen weet wat met die ideeën en meningen wordt gedaan. Als ideeën niet zijn overgenomen, moet duidelijk zijn wat daar de reden voor is.

Eerst oefenen

De Participatiegids is nu nog een concept. Dat betekent dat de gids nog niet officieel is. De gemeente oefent bij 4 projecten met de nieuwe werkwijze. Daarna maakt de gemeente een nieuwe versie van de gids. Deze versie wordt onderdeel van de nieuwe regels voor participatie: de verordening. De gids is ook belangrijk voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070