Ontwikkelen bestaande bedrijventerreinen

De gemeente wil bestaande bedrijventerreinen in de stad verder ontwikkelen. Zodat ze duurzamer worden en klaar zijn voor de toekomst. Want voldoende bedrijfsruimte, werkplekken en banen in Den Haag zijn belangrijk. De bedrijventerreinen Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek (ZKD), Uitenhagestraat en Fruitweg zijn als eerste aan de beurt.

Er is in Den Haag veel vraag naar ruimte voor bedrijven. Op de bestaande terreinen komen weinig plekken vrij voor nieuwe bedrijven. Dat komt doordat bedrijven niet doorstromen, maar op de plek blijven waar ze zitten. Vaak bieden de terreinen ook niet precies wat bedrijven zoeken. De gemeenteraad heeft daarom eind 2019 een nieuwe bedrijfshuisvestingstrategie gemaakt. Lees meer in de bestuurlijke stukken (Begin externe link: RIS303177(Externe link), einde externe link.).

Uitenhagestraat 2018
Uitenhagestraat 2018

Samenwerken

De grond en de gebouwen waar het om gaat, zijn van eigenaren en ondernemers. Daarom wil de gemeente samen met hen gebiedspaspoorten maken. In een gebiedspaspoort staan de wensen voor de toekomst van het gebied. Deze gebiedspaspoorten vormen het uitgangspunt om plannen te maken.

Meedenken

De gemeente wil de gebiedspaspoorten voor de verschillende gebieden maken met alle betrokken partijen. Daarom vraagt zij eigenaren, ondernemers en betrokkenen om mee te denken en mee te praten over de wensen voor deze gebieden. Dat gebeurt in het najaar van 2020 per gebied in verschillende fases. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 moeten de gebiedspaspoorten klaar zijn.

Bouw HTM-garage aan de Fruitweg in 1931. Foto: Gemeentearchief Den Haag
Bouw HTM-garage aan de Fruitweg in 1931. Foto: Gemeentearchief Den Haag

Fruitweg

Bedrijventerrein Fruitweg is een gebied waar vooral transportbedrijven zitten. Een deel van het gebied kan een nieuwe indeling gebruiken. Door bijvoorbeeld extra ruimte voor bedrijven te maken met verschillende functies en kleine kantoren. En door de grond opnieuw in te delen, kan er bijvoorbeeld ongeveer 10.000 m2 aan extra ruimte voor bedrijven ontstaan.

De Uitenhagestraat gezien vanaf de Engelenburgstraat in 1976. Foto: Gemeentearchief Den Haag
De Uitenhagestraat gezien vanaf de Engelenburgstraat in 1976. Foto: Gemeentearchief Den Haag

Uitenhagestraat

In de Uitenhagestraat is de afgelopen jaren al veel vernieuwd. Zoals het afvalbrengstation, de Basis-E-markt en de Hoge Regentesse. Op de plek van Karwei wordt een project voorbereid waar wonen en werken worden gecombineerd. Ook wordt de openbare ruimte vernieuwd en groener gemaakt. De gemeente wil samen met de ondernemers en eigenaren kijken hoe zij meer ruimte voor bedrijven kunnen maken en hoe het terrein duurzamer kan worden.

Bedrijventerrein Dekkershoek in 1993. Foto: Gemeentearchief Den Haag
Bedrijventerrein Dekkershoek in 1993. Foto: Gemeentearchief Den Haag

ZKD

ZKD is een terrein van 55 hectare groot. Er zitten ongeveer 400 bedrijven met zo’n 9.000 werknemers. In dit gebied zit van alles en nog wat: van zzp’ers tot grote internationale bedrijven. ZKD is een grote werkgever voor stad en regio. De gemeente wil hier ongeveer 40.000 m2 extra bedrijfsruimte toevoegen.

Planning

De gemeente is sinds eind 2020 in gesprek over de wensen en mogelijkheden voor deze terreinen. Deze gesprekken voert zij met verschillende eigenaren en ondernemers. Met behulp van onder meer een kansenkaart, spreekt de gemeente met ondernemers over de mogelijkheden in het gebied.

Een kansenkaart is een analyse van de sterke en zwakke punten van de openbare ruimte van het bedrijventerrein. Ook komen kansen voor vernieuwing of herontwikkeling van (individuele) bedrijfsruimten zo in beeld. De kansenkaart wordt verder uitgewerkt tot een gebiedspaspoort.

Bedrijventerrein ZKD

Bij bedrijventerrein ZKD is de gemeente in gesprek gegaan met ondernemers over de toekomst van dit gebied. Dit gebeurde tijdens verschillende bijeenkomsten. Op Begin externe link: zkd.denhaag.nl(Externe link), einde externe link. kunt u alle verslagen van de bijeenkomsten lezen.

Bedrijventerrein Fruitweg

Voor het bedrijventerrein Fruitweg was op 15 juni een bijeenkomst. De gemeente ging met ondernemers in gesprek over de kansenkaart. Ook besprak de gemeente de verdere uitwerking daarvan in het gebiedspaspoort. Tijdens de bijeenkomst spraken zij onder meer over:

  • De mogelijkheden om meer bedrijfsruimte toe te voegen aan het gebied.
  • De invulling van het grote kantoorgebouw aan de Fruitweg.
  • Wens van pandeigenaren om wonen en werken te combineren.
  • Parkeeroverlast en drukte van verkeer in het gebied.
  • Mogelijkheden om gebied groener te maken.
Wilt u het complete verslag en de presentatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar de projectleider: Begin link: onno.bakkers@denhaag.nl, einde link. .
De volgende bijeenkomst vindt in september/oktober 2022 plaats. Ondernemers in het gebied ontvangen hiervoor een uitnodiging via een brief.

Gebiedspaspoorten

De wens is om aan het einde van 2022 de gebiedspaspoorten af te hebben. Nadat de gemeenteraad de gebiedspaspoorten vaststelt, kunnen de eigenaren en ondernemers samen met de gemeente aan de slag.

Contact

Wilt u meer informatie over het ontwikkelen van deze bedrijventerreinen? Stuur dan een e-mail naar:

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070