Bedrijfsruimte in Den Haag

De meeste ondernemers in het mkb kunnen niet zonder goede bedrijfsruimte. Ruimte om te ondernemen, om producten te maken of dienstverlening goed te organiseren. Ruimte voor een mooie winkel of een kantoor.

Goede bedrijfsruimte is van groot belang in iedere fase van het ondernemerschap. U vindt hieronder praktische tips voor de zoektocht naar bedrijfsruimte en informatie over belangenverenigingen en subsidies.

Luchtfoto van de BInckhorst, het industriele terrein en de kleine jachthaven in het midden.
Bedrijventerrein De Binckhorst.

Praktische tips bij zoektocht bedrijfspand

Programma van eisen

In de zoektocht naar passende huisvesting is het belangrijk dat u weet wat u zoekt. Dit wordt ook wel een ‘programma van eisen’ genoemd. Hierbij kunt u denken aan de volgende punten:

 • Wilt u een bedrijfspand kopen of huren?
 • Hoeveel m2 zoekt u?
 • Welk budget heeft u?
 • Wat is een goede locatie voor uw bedrijf?
 • Welke uitstraling moet het bedrijfspand hebben?

Actueel aanbod

Op websites zoals Begin externe link: funda in business(Externe link), einde externe link. en Begin externe link: bedrijfspand.com(Externe link), einde externe link. kunt u het actuele aanbod van bedrijfsonroerend goed vinden dat door makelaars wordt aangeboden. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een makelaar in de arm te nemen die specifiek voor u op zoek gaat. Let bij de zoektocht goed op de huurprijs; deze is vaak aangegeven per m2 op jaarbasis.

Goede bedrijfsruimte gevonden?

Let altijd op deze zaken:

 • Bankgarantie: met een bankgarantie geeft de huurder de verhuurder de zekerheid dat aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan. Na afloop van het huurcontract en na voldoening van de verplichtingen ontvangt u als huurder de bankgarantie terug. Een bankgarantie staat vaak gelijk aan een paar maanden huur.
 • Het kan zijn dat u een locatie wilt overnemen waar nog een lopend huurcontract op zit. Dit noem je een ‘in de plaatstelling’. Dit moet altijd in overleg en met goedkeuring van de eigenaar.
 • Laat het huurcontract goed checken! U zit er vaak voor langere tijd aan vast.

Check bestemmingsplan

Op het moment dat u een geschikte locatie hebt gevonden, is het belangrijk dat u nagaat of uw bedrijfsvoering ook binnen het bestemmingsplan valt. Dit kunt u nagaan bij de gemeente. Ga naar Begin link: Bestemmingsplannen , einde link. voor meer informatie.

Vergunningen nodig?

Het kan zijn dat u een vergunning nodig hebt voor uw bedrijfsvoering. Ga naar Begin link: Vergunningen en ontheffingen, einde link. voor meer informatie. Heeft u vragen hierover? Begin link: Neem contact op met het OndernemersPortaal, einde link. .

Soorten bedrijfsruimten

Bedrijfsruimten op bedrijventerreinen

De gemeente Den Haag biedt graag ruimte aan ondernemers en vindt het belangrijk om intensief samen te werken met ondernemers en ondernemersverenigingen aan aantrekkelijke bedrijventerreinen. Het doel is om de bedrijventerreinen klaar te maken voor de toekomst door te vernieuwen, te intensiveren en te verduurzamen.

Vragen over bedrijventerreinen?

Heeft u een vraag over een bedrijventerrein dan kunt u via het Ondernemersportaal Begin link: contact opnemen met een accountmanager, einde link. . De accountmanager is de spin in het web tussen het bedrijventerrein en de gemeente Den Haag.

Overzicht bedrijventerreinen

De gemeente Den Haag kent 9 binnenstedelijke bedrijventerreinen:

ZKD ligt in het zuidwesten van Den Haag en bestaat uit Kerketuinen, Zichtenburg en Dekkershoek (ZKD).

Het bedrijventerrein ligt in Den Haag Zuid-West op de rand van Loosduinen. Het wordt omsloten door de Lozerlaan, de Meppelweg, de Dedemsvaartweg, de Escamplaan en de Margaretha van Hennebergweg.

Het gebied is heel goed bereikbaar via de A4 en de N211 en ligt gunstig tussen de stad Den Haag en het Westland. Het richt zich op logistiek, bouw en de maakindustrie.

Bezoek de Begin externe link: website van ZKD(Externe link), einde externe link..

Uitenhagestraat is een kleinschalig binnenstedelijk bedrijventerrein in de wijk Transvaal aan de rand van het centrum van Den Haag.

Het ligt tussen de Schilderswijk en Transvaal aan de kruising van de Loosduinsekade en de Monstersestraat, langs het tracé van tramlijn 11. Het richt zich op kleinschalig mkb in onder andere bouw, autobedrijven, distributie en handel. De gemeente streeft ernaar de Uitenhagestraat aantrekkelijk te houden voor kleinschalige bedrijvigheid.

Scheveningen-Haven is een uniek bedrijventerrein door de aanwezigheid van een zeehaven, bestaande uit 3 aparte havens die in open verbinding staan met de zee. Scheveningen-Haven ligt tussen woongebieden en de zee en bevindt zich op enige afstand van snelwegen. De haven huisvest visserijbedrijven, innovatieve maritieme bedrijven en recreatieve bedrijvigheid.

Binckhorst is een voormalig bedrijventerrein in (her)ontwikkeling. De Binckhorst wordt een moderne, creatieve en vernieuwende stadswijk waar mensen wonen en werken. Een gebied van creatieve ondernemers, mensen met nieuwe ideeën en traditionele Haagse bedrijven. Het gebied ligt gunstig, vlak bij het centrum, de snelweg en het spoor. De Trekvliet, de havens en het industrieel erfgoed dragen bij aan het unieke karakter van het gebied.

Bezoek de website: Begin externe link: Binckhorst – Projecten – Den Haag(Externe link), einde externe link.

De Binckhorst bestaat uit verschillende deelgebieden. Voor twee deelgebieden is de toekomstige werkfunctie nader omschreven:

Het Mercuriuskwartier ligt dicht bij het centrum en is goed bereikbaar. In het gebied zijn veel bedrijven. Vooral reparatiebedrijven, aannemers en bedrijven in de logistiek. De gemeente wil dat deze bedrijven in het gebied blijven. Samen met ondernemers en eigenaren maakte zij een plan (ontwikkelstrategie) voor de toekomst. In de ontwikkelstrategie staan de plannen en regels voor het gebied. De focus is in de toekomst gericht op de maaksector en de logistieke sector; produceren en uitleveren.

In de Binckhaven zijn al veel bedrijven die zorgen voor een levendige sfeer in het gebied. De Binckhaven biedt een creatief-industriële, innovatieve en experimentele omgeving met rauwe randjes en een dynamische vibe. De ligging aan het water versterkt deze kwaliteiten. De komende jaren komt er veel ruimte voor bedrijven, maar ook woningen bij.  Zo verandert de Binckhaven in een gemengd woon-werkgebied.

Bezoek de website Begin externe link: Bedrijvenvereniging BLF(Externe link), einde externe link.

Laakhaven ligt ten zuidwesten van het station Hollands Spoor. Het voormalig havengebied is inmiddels uitgegroeid tot een gebied met een divers programma met zowel woningbouw als bedrijvigheid, net als retail en onderwijs. De transformatie naar een gemengd milieu woon-werkmilieu zet verder door met de toevoeging van woningen en voorzieningen. Er is ruimte voor een grotere diversiteit aan bedrijvigheid, van kantoren tot maakbedrijven. Het gaat om bedrijven die helpen met het uitvinden, maken, vervoeren en repareren van dingen.

Bezoek de website Begin externe link: Bedrijvenvereniging BLF(Externe link), einde externe link..

Fruitweg is en blijft primair een bedrijventerrein. Het wordt een toekomstbestendig bedrijventerrein dat steviger verankerd is in het stedelijke weefsel en daar nadrukkelijk een onderdeel van is. Daarin moeten gebruikers zich op een veilige en aantrekkelijker manier kunnen bewegen door en over het bedrijventerrein zowel voor, tijdens als na werktijd.

Langs de Fruitweg is al sprake van een gemengd karakter met functies als kantoor, horeca, maatschappelijk en gemengde bestemmingen. Als verbindende schakel tussen het centrum en Zuidwest is functiemenging langs de Fruitweg goed voorstelbaar.

Bezoek de website Begin externe link: Bedrijvenvereniging BLF(Externe link), einde externe link..

Westvlietweg bestaat uit Westvlietweg II, III en IV.

Het terrein ligt in de Vlietzone en heeft een strategische ligging ten opzichte van het centrum en diverse uitvalswegen.

Het richt zich op de maakindustrie, circulaire economie en bouw.

Bezoek de website Begin externe link: Bedrijventerrein Westvlietweg(Externe link), einde externe link..

Forepark en Middenweg zijn moderne bedrijventerreinen die direct zijn gelegen aan de A4 en de A12 in de oksel van het Prins Clausplein. Het gebied wordt doorsneden door een spoorlijn.

Ze richten zich op logistiek, food en dienstverlening.

Bezoek de website Begin externe link: Forepark(Externe link), einde externe link..

Ypenburg is een modern bedrijventerrein met goede ontsluiting met de A4 en A13. Er zit een mooie mix aan bedrijven. Een deel van het park bestaat uit Technology Park Ypenburg.

Het richt zich op dienstverlening, logistiek en high tech maakindustrie.

Er zijn verschillende subsidies om u een steuntje in de rug te geven bij het verduurzamen of uitbreiden van uw bedrijfspand. Zie hieronder een overzicht van de regelingen:

De gemeente bezit veel vastgoed, zoals gebouwen en grond. Hier zit ook kantoorruimte bij die u kunt huren. Kijk voor meer informatie op Begin link: Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVDH), einde link. .

Beleid voor toekomstbestendige bedrijfshuisvesting

Er is een tekort aan goede bedrijfshuisvesting in Den Haag. En dat is een probleem voor de ondernemers en voor de stad. Want bedrijventerreinen en bedrijfsruimten in de wijken zijn goed voor zo’n 15% van alle banen in Den Haag. De gemeente probeert op verschillende manieren het ontwikkelen van bedrijfshuisvesting te stimuleren.

 • Door het opstellen van gebiedskaders voor 3 bedrijventerreinen (ZKD, Uitenhagestraat en Fruitweg) wil de gemeente investeringen in verduurzaming en intensivering van bedrijfsruimten stimuleren.
 • De gemeente gaat het aanpassen van bedrijfsruimten naar bijvoorbeeld plekken voor wonen of zorg tegen
 • De gemeente werkt intensief samen met ondernemers, belangenorganisaties en de regio om het tekort aan bedrijfshuisvesting op te lossen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees meer in het Begin externe link: actieprogramma Bedrijfshuisvesting(Externe link), einde externe link..

Of Begin externe link: bekijk de Gebiedskaders ZKD, Fruitweg en Uitenhagestraat(Externe link), einde externe link..

Het Ondernemersportaal kan u in Begin link: contact, einde link. brengen met:

 • medewerkers van het Ondernemersportaal: voor al uw ondernemersvragen
 • bedrijfscontactfunctionarissen voor ondernemers in Laak, Zuidwest en Transvaal-Schilderswijk
 • een accountmanager bedrijventerreinen als u een vraag heeft over bedrijventerreinen

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070