Nieuwbouw De Schoone Ley

De komende jaren worden rondom het HagaZiekenhuis ruim 600 woningen gebouwd en een nieuw plein met publieke voorzieningen. Het Florence Nightingalepark wordt opgeknapt.

De Schoone Ley is de verzamelnaam voor de ontwikkelingen in het gebied bij en rond het HagaZiekenhuis. Het ziekenhuis zelf is de afgelopen jaren al gemoderniseerd en uitgebreid met nieuwbouw. Het nieuwe plein vormt de toegang naar de hoofdingang.

Woningbouw

In het gebied komen 450 appartementen en 160 eengezinswoningen in diverse sectoren:

 • koopwoningen
 • sociale huurwoningen
 • vrije sector huurwoningen

Els Borst-Eilersplein

Mevrouw Els Borst-Eilers was medicus en hoogleraar. Maar ze was vooral politiek actief als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als eerbetoon voor haar bijdrage aan de medische zorg draagt het nieuwe plein voor het HagaZiekenhuis haar naam. Het adres van het HagaZiekehuis is daarmee veranderd in Els Borst-Eilersplein 275.

Nog 3 andere straten rond het ziekenhuis kregen de naam van vrouwen die veel betekend hebben voor de vernieuwing en emancipatie van de medische zorg en wetenschap. Het gaat om:

 • Cornelia de Langeweg
 • Charlotte Jacobslaan
 • Florence Nightingaleweg

Nieuwbouw

Bouwbedrijf Heijmans ontwikkelt en bouwt de nieuwe woningen. Het deelproject Haagsche Park is klaar en op dit moment wordt gebouwd aan het Haagsche Kwartier. Meer informatie over dit project en de koopwoningen is te vinden op de website Begin externe link: deschooneley.nl(Externe link), einde externe link..

Kaart nieuw te ontwikkelen gebied
Kaart nieuw te ontwikkelen gebied

Kwaliteit bouw

In opdracht van de gemeente wordt het gebied per deelproject bouwrijp gemaakt. Verder toetst de gemeente de aangevraagde vergunningen en maakt een plan voor de inrichting van de openbare ruimte. Verder heeft de gemeente een zogenaamd ontwikkelingskader opgesteld. In dit kader zijn uitgangspunten vastgelegd voor de architectuur en de gewenste uitstraling (kwaliteit en materiaalgebruik) van de nieuwbouw.

Florence Nightingale Park

Het Florence Nightingale Park wordt aangepakt en verbeterd. Omwonenden, onder wie kinderen uit de wijk hebben ideeën en wensen voor het park aangedragen. Die zijn verwerkt in de Parkvisie Florence Nightingale Park Den Haag.

Parkeren

In de plannen is een openbaar toegankelijke parkeergarage opgenomen met ruim 800 parkeerplaatsen. Deze zijn bedoeld voor bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis. Bewoners en bezoekers van de nieuwe appartementen parkeren deels in deze openbare garage en deels in een eigen aparte garage. In de omliggende woongebieden van het ziekenhuis is sprake van een hoge parkeerdruk. Om de parkeerdruk te beperken zal betaald parkeren worden ingevoerd of uitgebreid.

Klankbordgroep

De gemeente overlegt regelmatig over de plannen met de Klankbordgroep Gebiedsontwikkeling Leyweg. In deze klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van onafhankelijke organisaties en vertegenwoordigers van de direct omwonenden zoals:

 • Wijkberaad Houtwijk
 • Wijkberaad Leyenburg
 • AVN
 • Fietsersbond
 • Centraal Wonen Houtwijk
 • VVE Leyweg
 • VVE Florence Nightingale Park
Haagsche Park
Haagsche Park

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070