Landschappelijk Raamwerk geeft ruimte aan natuur in Kijkduin

De gemeente heeft plannen gemaakt om de natuur in Kijkduin meer ruimte te geven door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Daarnaast worden de wegen en paden vernieuwd. Deze plannen staan in het Landschappelijk Raamwerk.

Het Landschappelijk Raamwerk bevat plannen voor het materiaal dat gebruikt wordt voor wegen en paden en voorstellen voor welke planten er komen.

Zodra het Landschappelijk Raamwerk wordt doorgevoerd krijgt de natuur meer ruimte in het gebied. Het nieuwe plan gaat over de gebieden in en rondom Kijkduin, zoals de Buitenduin, de Binnenduin en het bos en de landgoederen daaromheen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan natuur binnen de bebouwde kom zoals bij Kijkduin Bad, Kijkduin Binnen en rondom de verschillende nieuwbouwlocaties in Kijkduin.

Over deze nieuwbouwlocaties kunt u meer lezen op de pagina Begin link: Veel veranderingen in Kijkduin, einde link. .

Nieuwe paden voor fietsers en voetgangers

Het plan voor het Landschappelijk Raamwerk gaat niet alleen om natuur, maar ook om de wegen en paden die erdoorheen lopen. De nieuwe wijken krijgen hun eigen toegangswegen en de bestaande wegen worden veranderd. Hiermee worden de verbindingen voor recreatie verbeterd en wordt het voor wandelaars en fietsers veiliger.

Kijkduin blijft aantrekkelijk voor recreatie

De overgang van open duingebied naar beboste gebieden is kenmerkend voor het gebied in Kijkduin. Uniek zijn de kunstmatige duinen. Deze zijn eind jaren zestig van de vorige eeuw opgebouwd uit puin en afgedekt met een zandlaag. De duinen zijn hoog en steil en hebben zijn met de wandelroutes over de duinruggen en het Hemels Gewelf van James Turrell langs de Machiel Vrijenhoeklaan interessant voor wandelaars. De gemeente heeft in het nieuwe plan rekening gehouden met de bestaande sfeer van Kijkduin.

Kijk voor sfeerbeelden en meer informatie over het Landschappelijk Raamwerk op de pagina Begin externe link: Landschappelijk raamwerk Kijkduin Binnen en Bad (RIS295383)(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070