Handboek Openbare Ruimte

Bent u een architect, aannemer of projectontwikkelaar en heeft u plannen voor de openbare ruimte? Dan moet u rekening houden met de regels uit het Handboek Openbare Ruimte van de gemeente.

In het handboek staan de verschillende ontwerpeisen en technische eisen. Deze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld straten, pleinen, lantaarnpalen en prullenbakken op straat een goede kwaliteit hebben.

Bekijk het Begin externe link: Handboek Openbare Ruimte(Externe link), einde externe link..

2 soorten kwaliteit: Residentiekwaliteit en Hofstandkwaliteit

In het Handboek maakt de gemeente onderscheid tussen 2 soorten kwaliteit:

  1. Residentiekwaliteit is een standaardkwaliteit, die geldt voor alle woon- en kantoorgebieden in de stad. De banken, prullenbakken, lantaarnpalen en tegels zijn van goede kwaliteit en niet tijdgebonden.
  2. Hofstadkwaliteit is de standaardkwaliteit in gebieden met veel bezoekers, zoals de binnenstad, Scheveningen, Kijkduin en de Internationale Zone. In dit gebied staan banken en prullenbakken van een iets duurdere kwaliteit. Verder staan er wegwijzers en ziet u er andere straattegels dan in de woongebieden.
Slachthuisplein: Residentiekwaliteit
Slachthuisplein: Residentiekwaliteit
De Turfmarkt: Hofstadkwaliteit
De Turfmarkt: Hofstadkwaliteit

Wilt u weten welke gebieden er aan welke kwaliteit moeten voldoen? Kijk dan in het Begin externe link: Handboek Openbare Ruimte(Externe link), einde externe link..

Een adviescommissie kijkt naar elk ontwerp

Alle veranderingen in de openbare ruimte moeten voldoen aan de regels in het handboek. Het maakt niet uit hoe groot of klein de verandering is. Wie plannen heeft die de openbare ruimte veranderen, moet deze plannen eerst aanbieden aan 2 adviescommissies:

  • Vooroverleg Over Verkeerszaken (VOV) bestaat uit gemeentelijke specialisten en medewerkers van de brandweer, politie en HTM. Het VOV adviseert over de verkeerskundige kwaliteit.
  • Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) adviseert over de ruimtelijke kwaliteit. In de commissie zitten gemeentelijke specialisten en iemand van de Welstandscommissie.

De commissies toetsen onder andere aan het Handboek Openbare Ruimte. Het niet doen volgens het handboek kan alleen als degene met de plannen dit vraagt en voldoende uitlegt waarom dit nodig is.

Is het advies van de commissie(s) negatief? Dan kan de Stuurgroep Openbare Ruimte (SGOR) beslissen. Het SGOR bestaat uit de directeuren van de dienst Stadsbeheer (DSB), dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en dienst Publiekszaken (DPZ). Kijk voor de achtergronden en het proces van beide commissies in het Begin externe link: Handboek Openbare Ruimte(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070