Haagse Beek: herinrichting groenzone

De gemeente gaat de groenzone langs de Haagse Beek opnieuw inrichten. De Haagse Beek wordt breder en op de oevers komen meer verschillende soorten planten en struiken.

Het gaat om het gebied tussen De Savornin Lohmanlaan en de Daal en Bergselaan. Het werk is begin december 2021 gestart en duurt tot half april 2022. Tot eind 2022 worden op enkele plekken nog kleine werkzaamheden uitgevoerd.

Haagse Beek van bovenaf
Haagse Beek van bovenaf

Werkzaamheden

Het werk bestaan uit het:

  • weghalen van ongeveer 260 bomen
  • verbreden van de Haagse Beek
  • inrichten van het gebied met ongeveer 480 jonge bomen en struiken in 2 fases
  • Verleggen van kabels en leidingen

Bereikbaarheid

In de periode tot half april:

  • blijven de rijbanen van de Sportlaan open voor verkeer
  • zijn wandelpaden langs de Haagse Beek gesloten
  • is het fietspad naast de Haagse Beek kort periodes afgesloten
  • zijn fiets- en wandelpad tussen de sportcomplexen zo lang mogelijk open

Fietsers en voetgangers kunnen ook de ventweg en de stoep op de Sportlaan gebruiken. Dit is aan de kant van de woningen.

Planning

Wanneer Wat Door wie
Begin december 2021 tot half april 2022 Verwijderen bomen en verbreden van de Haagse Beek AH Vrij
April 2022 Eerste aanplant van nieuw groen Groenbedrijf Den Haag
Mei-juni 2022 Verleggen van kabels en leidingen Nutsbedrijven
November 2022 Tweede aanplant van nieuw groen Groenbedrijf Den Haag

De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur. Als het nodig is werkt de aannemer ook in de avond of in het weekend. De aannemer probeert overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Toekomstbeeld van de Haagse Beek
Toekomstbeeld van de Haagse Beek

Groenzone verbeteren

Dit werk is een onderdeel van de herinrichting van de Sportlaan. Door het werk aan de Sportlaan in 2019 bleef hier minder groen over. Daarom verbetert de gemeente in 2022 de kwaliteit van de groenzone Haagse Beek.

Meer soorten dieren en planten

Er leven nu bijna geen vissen en amfibieën in de Haagse Beek. En staan er weinig verschillende soorten planten. In het nieuwe ontwerp wordt de Haagse Beek breder en komt er meer ruimte voor afwisseling. Hierdoor is dit gebied straks ook aantrekkelijker voor verschillende diersoorten, zoals bijen en vogels.

Te weinig zonlicht om te groeien

Op dit moment is er veel wildgroei van iep, esdoorn en els in de groenzone. Deze bomen staan te dicht op elkaar. Daardoor zijn de toppen met elkaar vergroeid en hebben andere plantensoorten te weinig zonlicht om te groeien.

Een deel van de bomen die er staan moet de gemeente weghalen. Hierdoor kan de Haagse Beek breder worden én kunnen er meer plantensoorten groeien. Helaas is het niet mogelijk de bomen te verplaatsen. De wortels van de bomen zijn met elkaar vergroeid. Ook zijn de bomen gevoelig voor zieken als de Iepenziekte en Essentaksterfte.

Uitvoering gebeurt met veel zorg

Ook buiten het gebied is het nodig om te ‘dunnen’. Dat betekent dat er soms bomen en planten weg moeten om ander groen de ruimte te geven. Dit is nodig om meer lucht en licht in de groenzone te brengen. Zo ontstaan er ook meer kansen voor planten en dieren in hun eigen omgeving. De uitvoering van deze dunning gebeurt met veel zorg. Vertegenwoordigers van het wijkberaad Bohemen Waldeck Kijkduin, Bomenstichting Den Haag en AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken) bekeken welke bomen echt moeten blijven staan. In het ontwerp staat nu ook dat deze bomen blijven staan.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met omgevingsmanager Rutger de Klerk via:

Bekijk het raadsbesluit in de bestuurlijke stukken: Begin externe link: vaststelling voorontwerp Machiel Vrijenhoeklaan – Sportlaan inclusief groenzone (RIS294613)(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070