Bijstand en samenwonen

Krijgt u een bijstandsuitkering en gaat u samenwonen? Dat kan uw uitkering minder worden. Soms heeft u helemaal geen recht meer op een uitkering.

Voor de hoogte van uw uitkering kijkt de gemeente of u alleenstaand of samenwonend bent. Als u gaat samenwonen, heeft het inkomen van de persoon met wie u gaat samenwonen invloed op uw uitkering.
Geef daarom op tijd door aan de gemeente dat uw situatie verandert. Zo voorkomt u dat u geld moet terugbetalen.

Samenwonen Op Proef

In Den Haag mag u sinds 1 juni 2022 Samenwonen Op Proef. U mag dan maximaal 6 maanden samenwonen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw eigen uitkering. Tijdens deze proeftijd kunt u ontdekken of het samenwonen werkt. Meer informatie vindt u op: Bijstand en samenwonen op proef.

Wijzigingen doorgeven

Laat de gemeente weten dat u gaat samenwonen met het wijzigingsformulier.

Weet u al zeker dat u straks geen recht meer heeft op een bijstandsuitkering omdat de totale inkomsten en het vermogen van u en uw partner hoger zijn dan de vastgestelde normen? Laat uw uitkering dan stopzetten. Bel hiervoor Klantenservice SZW. U vindt de normen op de website van de Rijksoverheid.

Zie ook Bijstand en verhuizen

Gepubliceerd: 10 september 2014Laatste wijziging: 22 juni 2022