Uitbetalen vakantietoeslag bijstand

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Den Haag? Van de bijstandsnorm is 5% vakantiegeld gereserveerd. Dit heet vakantietoeslag. Deze toeslag wordt jaarlijks met de uitkering van mei uitbetaald. Is er beslag gelegd op uw uitkering? Dan zoekt de gemeente uit of u recht heeft op de vakantietoeslag. Bekijk de verschillende situaties bij beslaglegging.

Kijk welke situatie van toepassing is:

  • U heeft recht op vakantietoeslag

Heeft u in de afgelopen 12 maanden voor de uitbetaling van de vakantietoeslag niet afgelost op een beslaglegging? Of is uw beslaglegging inmiddels voldaan? Dan ontvangt u in mei de vakantietoeslag.

  • U heeft mogelijk recht op vakantietoeslag

Heeft u het afgelopen jaar een deel afgelost op een beslaglegging? Dan zoekt de gemeente uit welk deel van de vakantietoeslag naar de beslaglegger moet en wat er aan u wordt uitbetaald. U krijgt hierover uiterlijk 30 juni 2018 bericht.

  • U heeft geen recht op vakantietoeslag

Loopt er beslag op uw uitkering? Dan is de gemeente verplicht om de vakantietoeslag helemaal aan de beslaglegger te betalen. U kunt op de uitkeringsspecificatie van mei zien aan welke beslaglegger de vakantietoeslag is uitbetaald. Wacht deze brief af. Heeft u daarna nog vragen over de beslaglegging? Neem dan contact op met de beslaglegger.

  • U zit in de schuldhulpverlening

De vakantietoeslag wordt overgemaakt naar schuldhulpverlening. De schuldhulpverleners beoordelen wat er moet gebeuren met de vakantietoeslag.

Bijstandsuitkering

Lees meer over de bijstandsuitkering.

Gepubliceerd: 15 mei 2017Laatste wijziging: 3 april 2018