Hoogte bijstand en vergoedingen

De overheid stelt elk half jaar de normbedragen voor levensonderhoud vast. De normbedragen bepalen de hoogte van uw bijstandsuitkering.

De (netto) bedragen zijn per maand en afhankelijk van de gezins- en/of woonsituatie en zijn exclusief vakantietoeslag. De maandelijks gereserveerde vakantietoeslag wordt 1 keer per jaar uitbetaald.

Maximale bijstandsnorm tot AOW-gerechtigde leeftijd

 • Gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan beide jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.559 in 2022.
 • Alleenstaande (ouder) die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft: € 1.091 in 2022.

Afhankelijk van uw woonsituatie kan de hoogte van uw uitkering worden aangepast.

  Normen voor minimavoorzieningen

  Voor de minimavoorzieningen, zoals de Ooievaarspas, de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en de individuele inkomenstoeslag, gelden normen die zijn afgeleid van de bijstandsnormen.

  • Voor de Ooievaarspas is de inkomensnorm 130% van de bijstandsnorm.
  • Voor de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten is de inkomensnorm 150% van de bijstandsnorm.
  • Voor de individuele inkomenstoeslag is de inkomensnorm 110% van de bijstandsnorm. Gemiddeld over 36 maanden moet uw inkomen onder die norm liggen.

  21 tot en met de AOW-leeftijd

  21 tot en met de AOW-leeftijd
  Alleenstaande (70%) Alleenstaande ouder (90%) Gezin (100%)
  100% € 1.038 € 1.334 € 1.482
  Tot 110% € 1.142 € 1.468 € 1.631
  Tot 120% € 1.246 € 1.601 € 1.779
  Tot 130% € 1.350 € 1.735 € 1.927
  Tot 150% € 1.557 € 2.001 € 2.223

  Alle bedragen zijn voor 2022.

  AOW-leeftijd of ouder

  AOW-leeftijd of ouder
  Alleenstaande Alleenstaande ouder Gezin
  100% € 1.245 € 1.534 € 1.704
  Tot 110% € 1.370 € 1.688 € 1.875
  Tot 120% € 1.494 € 1.841 € 2.045
  Tot 130% € 1.619 € 1.995 € 2.216
  Tot 150% € 1.868 € 2.301 € 2.556

  Alle bedragen zijn voor 2022.

  Belangrijke informatie: Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld en naar boven afgerond op hele euro's.

  Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd

  Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Kijk dan voor meer informatie over uw uitkering op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

  Belastbaar inkomen bij aanvraag toeslag

  Belastbaar inkomen is het bedrag waarover u belasting moet betalen. Bij een aanvraag van een toeslag zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag wordt naar uw bruto belastbaar inkomen gevraagd.
  Het belastbaar inkomen over 2022 is:

  • Gehuwd, per partner € 10.280
  • Alleenstaand (70 %) € 16.229

  Bij de berekening is uitgegaan van een volledige bijstandsuitkering. Er is geen rekening gehouden met inkomsten uit arbeid.

  Vermogen

  Voor het toekennen van een bijstandsuitkering gelden regels voor uw vermogen.

  Contact

  Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met SZW.

  Gepubliceerd: 6 juli 2021Laatste wijziging: 14 april 2022