Vergoeding langdurig zieken of gehandicapten

Bent u langdurig ziek en/of gehandicapt? Dan komt u mogelijk voor een tegemoetkoming via de gemeente in aanmerking.

De tegemoetkoming kunt u ieder jaar vanaf 1 januari zelf aanvragen. Heeft u dit jaar de tegemoetkoming ontvangen en woont u nog in Den Haag? Dan krijgt u in december een aanvraagformulier thuisgestuurd voor de tegemoetkoming van volgend jaar.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van Den Haag.
  • U heeft een inkomen tot 150% van het bijstandsniveau. Uw heffingskortingen worden ook meegerekend.
  • U en/of uw gezinslid heeft een Wmo-beschikking, een indicatiebesluit van het CIZ of een indicatie van uw wijkverpleegkundige.
  • Uw vermogen ligt onder de vermogensgrens.
Belangrijke informatie: Een WAO/WIA-beschikking van het UWV is niet hetzelfde als een Wmo-beschikking of een indicatiebesluit van het CIZ.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming is € 125. U kunt deze tegemoetkoming 1 keer per jaar aanvragen.

Nodig bij de aanvraag

  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs).
  • Kopie van uw laatste inkomensbewijs (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs/afschrift van alimentatie of andere inkomsten).
  • Bewijs van uw rekeningnummer (kopie-bankafschrift met leesbare naam).
  • Kopie van uw CIZ-indicatie of indicatie van uw wijkverpleegkundige.
  • Bent u zelfstandig ondernemer? Stuur dan uw meest recente winst- en verliesrekening mee.
Belangrijke informatie: U kunt de tegemoetkoming alleen voor het lopende kalenderjaar aanvragen. De tegemoetkoming kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Kosten

Gratis.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht of de aanvraag is toegekend of afgewezen. Is de aanvraag toegekend? Dan krijgt u binnen 2 weken het bedrag op uw rekening.

Aanvragen

Digitaal

Tegemoetkoming aanvragen

Per post

U vraagt de tegemoetkoming aan via het Aanvraagformulier tegemoetkoming.

Aanvraagformulier tegemoetkoming (PDF, 97,8 kB)

Print dit formulier, vul het in en stuur het op naar:

Gemeente Den Haag
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag

Andere vergoedingen en regelingen

Misschien komt u ook in aanmerking voor andere regelingen. Zoals de Haagse zorgverzekering bij VGZ.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met SZW.