Vergoeding kinderopvang

Heeft u een bijstandsuitkering en gaat uw kind naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang? En volgt u een traject naar werk via de gemeente? Dan kunt u voor de kosten van de kinderopvang een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen, naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Voorwaarden

  • U heeft een bijstandsuitkering en u volgt een traject bij de gemeente om aan werk te komen. Of u heeft parttime werk en uw inkomen wordt aangevuld met een bijstandsuitkering.
  • U kunt pas een overeenkomst met de kinderopvangorganisatie ondertekenen nadat u met uw consulent heldere afspraken heeft gemaakt over wat u gaat doen om aan het werk te komen.
  • U moet het aanvraagformulier zo snel mogelijk nadat u de overeenkomst met de kinderopvangorganisatie heeft ondertekend opsturen. Uw aanvraag moet uiterlijk 2 maanden na het afsluiten van de overeenkomst bij de gemeente binnen zijn. Is uw aanvraag te laat? Dan kan de gemeente de extra tegemoetkoming niet over de volledige periode uitbetalen.

Tegemoetkoming van de gemeente

De extra tegemoetkoming van de gemeente is 4 procent van het uurtarief van de kinderopvang. De gemeente houdt daarbij maximale uurprijzen aan die de Belastingdienst hanteert. U vindt deze uurprijzen op de website van de Belastingdienst

Sommige kinderopvangorganisaties rekenen een hoger uurtarief. Over het verschil krijgt u dus geen tegemoetkoming van 4 procent.

Hoe lang duurt het?

U hoort uiterlijk binnen 8 weken of u de extra tegemoetkoming krijgt.
De gemeente maakt de tegemoetkoming vervolgens elke maand over aan de kinderopvangorganisatie.

Aanvragen

U vraagt de gemeentelijke tegemoetkoming kinderopvang aan via het formulier Tegemoetkoming kosten kinderopvang.

Formulier Tegemoetkoming kosten kinderopvang (PDF, 210,2 kB)

Print dit formulier, vul het in en stuur het op naar:

Gemeente Den Haag, SZW
Bureau Kinderopvang
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag (een postzegel is niet nodig)

Zijn er wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op de tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang? Meld dit dan binnen 2 weken via het wijzigingsformulier.

Vragen?

Heeft u vragen over de tegemoetkoming? Neem dan contact op met Bureau Kinderopvang, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 13.00 tot 15.00 uur op telefoonnummer (070) 353 74 30.

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Als uw kind naar buitenschoolse opvang of een kinderdagverblijf gaat, heeft u mogelijk recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Kijk voor meer informatie over deze landelijke toeslag op de website van de Belastingdienst, of bel met de Belastingtelefoon.

Lees meer over de verschillende soorten kinderopvang