Soorten kinderopvang

Er bestaan verschillende vormen van kinderopvang. Deze zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang. Welke soorten zijn er en waar vindt u deze in Den Haag?

Dagopvang

Opvang voor kinderen tot de leeftijd waarop zij naar de basisschool gaan. Meestal is dat 4 jaar. De kinderen kunnen het hele jaar door 1 of meer dagdelen per week worden opgevangen, meestal tussen 7.30 en 18.30 uur.

Voorschool

Is uw kind tussen 2,5 en 4 jaar oud? Dan mag het naar de voorschool. Dit heette eerst peuteropvang. Op de voorschool kunnen kinderen samen spelen en leren. Lees meer over Begin link: Haagse voorschool, einde link. .

Gastouderopvang

Uw kind wordt thuis bij de gastouder, in uw eigen huis of bij een andere vraagouder thuis opgevangen. Gastouderopvang is zeer geschikt voor ouders die voor hun kind opvang in een huiselijke omgeving zoeken. Er kunnen afhankelijk van de leeftijd en locatie maximaal 6 kinderen tegelijk worden opgevangen. De bemiddeling tussen vraag, en gastouders gebeurt door een geregistreerd gastouderbureau. Deze gastouderbureaus zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Buitenschoolse opvang

Opvang voor kinderen die naar de basisschool gaan (4 tot ongeveer 12 jaar). De kinderen kunnen voor en na schooltijd, tijdens vrije (mid)dagen en schoolvakanties worden opgevangen. Scholen kunnen de opvang zelf organiseren of samenwerken met een kinderopvangorganisatie.

Tussenschoolse opvang

Op sommige scholen kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Tijdens de overblijf kunnen de kinderen eten, spelen en tot rust komen onder verantwoorde begeleiding. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het overblijven. Samen met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd. Ouders die gebruikmaken van de tussenschoolse opvang krijgen hier geen vergoeding voor.

Adressen kinderopvang in Den Haag

De adressen van alle vormen van kinderopvang in Den Haag vindt u in het Begin externe link: Landelijk Register Kinderopvang(Externe link), einde externe link..
Bijna alle kinderopvangorganisaties hebben een eigen website met informatie over de tarieven, de groepen en de opvangmogelijkheden. U kunt ook altijd een afspraak maken om te gaan kijken. Er zijn nauwelijks wachtlijsten.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070