Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Deze toeslag helpt u om bijvoorbeeld een grote uitgave te doen. Zoals het kopen van een koelkast, eettafel of wasmachine.

Voorwaarden

 • U woont in Den Haag.
 • U bent 21 of ouder en heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • U bent geen student.
 • U had een aaneengesloten periode van 36 maanden gemiddeld een inkomen van 110% van het bijstandsniveau.
 • Uw vermogen komt niet boven de vermogensgrens die geldt om een bijstandsuitkering te kunnen aanvragen.
 • U heeft in de afgelopen 36 maanden genoeg gedaan om uw inkomen te verbeteren. Hiervoor kijkt de gemeente naar de maatregelen die u heeft ontvangen van de gemeente en het UWV.
 • U kunt 1 keer per 12 maanden de inkomenstoeslag ontvangen.
 • U kunt de inkomenstoeslag niet met terugwerkende kracht aanvragen.
 • U heeft geen recht op de inkomenstoeslag als u in de 36 maanden voor uw aanvraag in totaal 6 maanden geen aantoonbaar inkomen heeft gehad. De 6 maanden kan verdeeld zijn over meer tijdvakken.

Nodig bij de aanvraag

Stuur met uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
 • kopie van een recent bankoverzicht met goed leesbaar uw rekeningnummer, bedrag op de rekening en uw naam
 • kopie van uw laatste inkomstenbewijs (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs/afschrift van alimentatie of andere inkomsten)
 • als u zelfstandig ondernemer bent of bent geweest: een winst- en verliesrekening over de afgelopen 3 jaar

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering? En ontving u al eerder een individuele inkomenstoeslag? Dan krijgt u in de maand dat u weer inkomenstoeslag kunt krijgen, een aanvraagformulier thuisgestuurd. Heeft u na 3 weken nog geen formulier ontvangen? Dien dan zelf een aanvraag in. 

Heeft u geen bijstandsuitkering of ontving u niet eerder de inkomenstoeslag? Dan kunt u meteen een aanvraag doen.

Digitaal

Toeslag aanvragen

Per post

U kunt uw aanvraag ook per post versturen. Vul onderstaand aanvraagformulier in, onderteken het en stuur het naar: 

Gemeente Den Haag
Dienst SZW
Aanvraag inkomenstoeslag
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag (PDF, 185,9 kB)

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief waarin staat of u de inkomenstoeslag krijgt.

Goed om te weten

Hoogte toeslag

Hoogte toeslag
Gezinssituatie Bedrag
alleenstaand € 360
alleenstaande ouder met minderjarige kinderen € 470
gezin € 600
gezin met minderjarige kinderen € 800

Studietoeslag

Bent u student tussen de 18 en 30 jaar en heeft u een beperking? Dan komt u misschien in aanmerking voor studietoeslag.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met SZW.