Geprivilegieerden in de BRP inschrijven

Werkt u in Nederland als diplomatiek of consulair ambtenaar? Of werkt u voor het Internationaal Gerechtshof, de Verenigde Naties, Europol, het Europees Patent Bureau of eenzelfde soort organisatie? Dan heeft u de geprivilegieerde status. U kunt zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

   Als geprivilegieerde bent u ingeschreven in de protocollaire basisadministratie (PROBAS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. U kunt kiezen om ook ingeschreven te worden in de BRP. Dat kan bij The Hague International Centre.

   Voorwaarden

   U heeft de geprivilegieerde status.

   Inschrijven

   • Maak een afspraak op de website van The Hague International Centre. Daar leest u ook welke documenten u moet meenemen naar de afspraak.
   • Tijdens deze afspraak wordt u ingeschreven in de BRP.

   Maak een afspraak

   Lees meer over de registratieprocedure voor geprivilegieerden op de website van The Hague International Centre.