Buitenlandse documenten registreren in de BRP

Als er rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden bent u verplicht die te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woongemeente. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. De documenten hiervan worden ook wel brondocumenten genoemd.

Voor wie?

Iedereen die:

 • in de BRP van de gemeente Den Haag staat ingeschreven én
 • bij wie rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden, die nog niet zijn geregistreerd in BRP

Voorwaarden

 • U moet de documenten laten registreren in de BRP van uw woongemeente.
 • Het rechtsfeit moet in het land waar het heeft plaatsgevonden 'rechtsgeldig' zijn. Dit betekent dat het document moet zijn opgemaakt volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie.

Nodig bij de registratie

Als u een buitenlands document wilt inschrijven, heeft u de volgende stukken nodig:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Een origineel buitenlands document.
 • Wilt u de geboorteakte van een kind registreren en woont dit kind niet in Nederland? Dan heeft u ook een recente Attestatie de Vita (bewijs van in leven zijn) nodig van dit kind.
 • Wilt u een buitenlandse huwelijksakte registreren, dan kunt u een extra verklaring nodig hebben. Als dit voor u geldt, moeten beide partners deze verklaring ondertekenen.
 • Wilt u een echtscheiding registreren en is deze tot stand gekomen in een EU-land (uitgezonderd Denemarken)? Dan heeft u ook een 'Brussel II bis Certificaat' nodig. Dit document kunt u meestal krijgen bij de instantie die de echtscheiding heeft uitgesproken. Een legalisatie of apostille op het echtscheidingsdocument is dan niet meer nodig.
 • Levert u de documenten voor iemand anders in? Neem dan een machtiging mee en (een kopie van) het legitimatiebewijs van de persoon die u machtigt. De persoon voor wie u de documenten inlevert (de machtiginggever) kan altijd gevraagd worden om persoonlijk naar de balie te komen.

  Legalisaties

  Een buitenlands document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Controleer goed of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben (kijk op de website van de Rijksoverheid).

  Vertalingen

  Documenten die door de afgevende instantie in het Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, worden in de meeste gevallen geaccepteerd. Bij twijfel kan de gemeente naar een Nederlandse vertaling vragen. Lees de eisen voor vertalingen van buitenlandse documenten.

  Afspraak maken

  • Maak direct een afspraak voor het registeren van uw documenten in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo voorkomt u lang wachten bij het stadskantoor.
  • U gaat met de documenten naar de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.
  • Bent u Nederlander (of bent u dit geweest) of beschikt u over een Nederlandse verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd (verblijfsdocument III of IV) kunt u de buitenlandse akte van geboorte, huwelijk, of overlijden (na de registratie in de BRP) ook laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand bij de afdeling Landelijke Taken.

  Afspraak maken

   Kosten

   Gratis.

   Hoe lang duurt het?

   Hoe lang de registratie duurt, verschilt van geval tot geval. Het kan tussen de 8 tot 12 weken duren. Als er nader onderzoek nodig is, kan het langer duren.

   Overlijden in het buitenland

   Informatie over wat u moet doen bij overlijden in het buitenland vindt u op de website van de Rijksoverheid.

   Goed om te weten

   Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Lees meer op rijksoverheid.nl.