DigiD aanvragen voor Nederlanders en EER-burgers in het buitenland

Woont u in het buitenland? En heeft u de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (EER)? Dan kunt u een DigiD aanvragen. Had u al een DigiD voordat u verhuisde naar het buitenland? Dan kunt u die gewoon blijven gebruiken. Lees hoe u een DigiD kunt aanvragen.

DigiD bij balie

Bent u Nederlander of EER-burger in het buitenland? Dan kunt u niet direct een geactiveerde DigiD aanvragen via de website van DigiD. Vraag eerst een DigiD aan via de website van DigiD. U ontvangt dan een baliecode. Met deze baliecode kunt u binnen 30 dagen uw brief met DigiD-activeringscode ophalen bij 1 van de DigiD-balies, waaronder die van gemeente Den Haag. Kijk voor meer informatie op de pagina Ik woon in het buitenland (DigiD).

Ontvangt u (binnenkort) AOW? Dan hoeft u niet langs een balie. Vraag uw DigiD aan via de Sociale Verzekeringsbank. U ontvangt de brief met uw DigiD-activeringscode op uw adres in het buitenland.

DigiD-activeringscode ontvangen via videobellen

U kunt uw DigiD-activeringscode ook ontvangen via videobellen. Dan hoeft u niet langs een balie. Wilt u uw activeringscode via videobellen ophalen? Maak een afspraak via de website Nederlandwereldwijd.nl (ministerie van Buitenlandse Zaken).

Voorwaarden

 • U woont in het buitenland.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EER-land.
 • U bent in het bezit van een geldig paspoort en/of identiteitskaart van Nederland of een ander EER-land. (Let op: geen rijbewijs).
 • U heeft een burgerservicenummer (BSN).
 • U staat ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).
 • U heeft een mobiele telefoon waarop u zowel in het buitenland als in Nederland sms-berichten kunt ontvangen.
 • U heeft een e-mailadres.

Ingeschreven in de RNI

Bent u belastingplichtig? Of bent u na 1 oktober 1994 verhuisd naar het buitenland? Dan staat u zeker ingeschreven in de RNI. Bent u niet belastingplichtig en vóór 1 oktober 1994 verhuisd naar het buitenland? Of heeft u nooit in Nederland gewoond? Controleer dan bij de gemeentebalie of u ingeschreven bent in de RNI.

Tussen de inschrijving in de RNI (en daarbij de ontvangst van uw BSN) en uw afspraak voor het aanvragen van een DigiD voor Nederlanders en EER-burgers in het buitenland moet om technische redenen minimaal 24 uur zitten.

Aanvragen

 • Ga naar www.digid.nl en kies voor DigiD aanvragen.
 • Kies tijdens de aanvraag voor 'Ik woon buiten Nederland'. Onthoud uw gebruikersnaam en wachtwoord goed.
 • Na het afronden van de aanvraag krijgt u een baliecode. Met de baliecode gaat u binnen 30 dagen na de datum van aanvraag naar één van de DigiD balies om uw DigiD activeringscode te ontvangen. Dit kan alleen op afspraak.
 • Maak direct digitaal een afspraak. Of bel met 14070 of vanuit het buitenland met +31 70 353 30 00.
 • Met de activeringscode en uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u uw DigiD activeren via www.digid.nl.

Afspraak maken

Let op!
Het is niet mogelijk om iemand te machtigen voor de aanvraag van een DigiD via de balie. U moet persoonlijk naar de balie komen en u identificeren met een geldig paspoort en/of identiteitskaart van Nederland of een ander EER land.

Meenemen naar de afspraak

 • uw baliecode (na uw aanvraag ontvangt u deze per sms en per e-mail)
 • uw geldige paspoort en/of identiteitskaart van Nederland of een ander EER land (waarvan u het documentnummer tijdens de aanvraag heeft ingevuld)
 • uw burgerservicenummer

Balies

Kijk op DigiD via balieuitgifte bij welke balies (naast die van de gemeente Den Haag) u op dit moment terechtkunt.

Oude DigiD gebruiken

  Als u al een DigiD heeft, die u heeft aangevraagd toen u nog in Nederland woonde, kunt u deze nog gebruiken als u:

  • uw gebruikersnaam en wachtwoord nog weet. Weet u dat niet meer, dan moet u een nieuwe DigiD aanvragen via een balie.
  • uw DigiD binnen 3 jaar heeft gebruikt. Daarna verloopt uw DigiD en moet u een nieuwe aanvragen via een balie.

  Vragen

  Voor meer informatie bekijkt u de website van DigiD. Daar vindt u de pagina Vraag en antwoord en een Factsheet DigiD via balieuitgifte. Geen antwoord gevonden? Neem dan contact op met de DigiD helpdesk.