Vergunning Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) aanvragen

Vanaf 1 mei 2014 hebben alleen taxichauffeurs die aangesloten zijn bij een Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) toegang tot de keurmerktaxistandplaatsen. Vraag een vergunning voor een TTO aan.

Voorwaarden

Een TTO is een groep van taxichauffeurs die onder andere voldoet aan de volgende eisen:

 • De groep telt minimaal 30 chauffeurs en 15 voertuigen.
 • Alle chauffeurs in de groep hebben het Haags Taxikeurmerk of een gelijkwaardig keurmerk.
 • Alle chauffeurs in de groep voldoen aan de gemeentelijke kwaliteitseisen.
 • De TTO houdt zich aan de beleidsregel voor het sanctieprotocol (RIS266940).

Vergunning

 • De gemeente verstrekt een vergunning aan een TTO die voldoet aan alle eisen. Deze vergunning is 2 jaar geldig.
 • Vervolgens krijgen de chauffeurs in de TTO een groengele pas.
 • Met deze pas krijgen zij toestemming om binnen het door de gemeente aangewezen gebied te werken.
 • Ook kunnen zij met deze pas gebruik maken van de 4 standplaatsen in het gebied. 3 daarvan zijn bestaande keurmerkstandplaatsen bij het Centraal Station, op de Hofweg en op het Gevers Deynootplein. De 4e standplaats komt bij station Hollands Spoor.

Nodig bij de aanvraag

Stuur bij uw aanvraag de volgende stukken mee:

 • kopie van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOGrp) van de TTO, niet ouder dan 4 maanden
 • kopie overeenkomst TTO-vervoerder per aangesloten vervoerder
 • kopie van de geldige ondernemersvergunning per aangesloten vervoerder
 • kopie overeenkomst TTO-chauffeur per aangesloten chauffeur (minimaal 30)
 • bewijs bezit Haags Taxikeurmerk (of gelijkwaardig) per chauffeur
 • recente pasfoto per chauffeur met vermelding van naam, voorletters, burgerservicenummer en naam vervoerder waarbij de taxichauffeur is aangesloten
 • kopie kentekenbewijs van (minimaal 15) voertuigen waarmee taxivervoer wordt verricht
 • normen- en waardenprotocol
 • controleprotocol
 • sanctieprotocol
 • klachtenprotocol
 • prototype of ontwerptekening van het te voeren daklicht in kleur en op ware grootte

Een vergunningaanvraag wordt pas in behandeling genomen als alle benodigde gegevens binnen zijn.

Aanvragen

Als groep taxichauffeurs kunt u een vergunning voor een TTO aanvragen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier vergunning TTO.

Aanvraagformulier vergunning TTO (PDF, 4,8 MB)

Print het formulier, vul het in en stuur het met de benodigde bijlagen naar:

Dienst Stadsbeheer Den Haag
Handhavingsorganisatie, afdeling Vergunningen en Handhaving
Postbus 12651
2500 DP Den Haag

U kunt een afspraak maken met de gemeente voor een vooroverleg. Tijdens dit vooroverleg hoort u hoe u een goede aanvraag indient. Maak een afspraak via e-mailadres: apv-vergunningen@denhaag.nl.