Vergunning aanvragen voor vuurwerk verkopen

Om vuurwerk te verkopen heeft u een verkoopvergunning nodig.

Verkoopvergunning

Verkoop van vuurwerk voor consumenten mag alleen op 3 aangewezen dagen vlak voor oudejaarsavond. Het aantal verkooppunten in de gemeente is beperkt tot maximaal 75. Om vuurwerk te verkopen heeft u een verkoopvergunning nodig. Houd er rekening mee dat de aanvraagprocedure vrij lang duurt.

 • Voldoet u aan alle voorwaarden en heeft u vorig jaar ook een verkoopvergunning ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar Omgevingsdienst Haaglanden via vergunningen@odh.nl met daarbij het ingevulde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier vindt u op de website van Omgevingsdienst Haaglanden.
 • Als u een vuurwerkverkooplocatie overneemt van een andere ondernemer moet u dit bij de gemeente kenbaar maken. De vergunning is niet overdraagbaar.
 • Heeft u op een locatie niet eerder vuurwerk opgeslagen en verkocht en daar nooit eerder een vergunning voor gekregen? Dan kunt een aanvraag indienen via het omgevingsloket. Pas daarna kunt u een verkoopvergunning aanvragen.

Bezwaar

Omwonenden kunnen bezwaar indienen tegen de verkoopvergunning. Ook de gemeente wint advies in bij Politie Haaglanden. In verband met deze procedure worden aanvragen die na 1 oktober binnenkomen niet meer in behandeling genomen.

U mag pas vuurwerk verkopen als u aan alle eisen heeft voldaan en dus ook toestemming heeft om vuurwerk op te slaan. Daarvoor moet u ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Om vuurwerk te mogen verkopen moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • U moet een melding doen vanwege het Vuurwerkbesluit of een omgevingsvergunning milieu aanvragen.
 • U voldoet aan de eisen van het Vuurwerkbesluit. De actuele versie hiervan vindt u op wetten.nl.
 • U moet een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen hebben. In deze vergunning zijn de bouwtechnische eisen opgenomen over de bewaarplaats (kluis) en de hoeveelheid vuurwerk die u mag opslaan.
 • U laat het ontwerp Programma van Eisen van een nieuwe brandmeld- en sprinklerinstallatie door de Veiligheidsregio Den Haag keuren, voordat u deze installeert.
  Bekijk hiervoor de website van Overheid.nl.
  • Om hiervoor in aanmerking te komen, controleert de gemeente de inrichting van uw opslagplaats. Tijdens de controle wordt onder andere gekeken of uw brandblusmiddelen gekeurd zijn volgens de jaarlijks verplichte keuring. En wordt gelet op uw brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie en de algemene staat waarin uw opslagplek verkeert.
  • U moet een Programma van Eisen hebben van een brandmeld- en sprinklerinstallatie.
  Let op!
  Wordt er een overtreding tijdens de verkoopperiode geconstateerd? Dan kan uw vergunning ingetrokken worden of verleent de gemeente u voor het volgende jaar geen vergunning. Worden er bij de controle voor het verlenen van de vergunning tekortkomingen geconstateerd, dan wordt de ondernemer in de gelegenheid gesteld om deze op te heffen.

  Nodig voor het opslaan van vuurwerk

  Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is nodig voor het opslaan van vuurwerk. Deze kunt u aanvragen via het omgevingsloket.

  Kosten

  • Een verkoopvergunning kost € 748,65.
  • De kosten voor de omgevingsvergunning vindt u in het omgevingsloket.

  Betaling

  Als u uw aanvraag voor een verkoopvergunning heeft ingediend, krijgt u een rekening van de gemeente Den Haag. Het is niet meer mogelijk om deze rekening contant te betalen.

  Hoelang duurt het?

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u de vergunning uiterlijk half december.