Marktgeld betalen

Voor een standplaats op de markt betaalt u marktgeld.

Vaste standplaatshouders ontvangen maandelijks een factuur. Zij betalen hun marktgeld vooraf. Ondernemers die een vergunning voor een dagplaats of een standwerkersvergunning hebben, krijgen maandelijks achteraf een factuur.

Op tijd betalen

Wie zijn marktgeld niet op tijd (binnen 30 dagen) betaalt, krijgt een brief van het college van burgemeester en wethouders. Dit kan leiden tot intrekking van uw marktvergunning.

Tarieven

De tarieven voor alle Haagse markten staan per vierkante meter vermeld in de Verordening rechten markten Den Haag 2018 (RIS297942). Hierin staan ook de tarieven voor het huidige jaar.

Meer informatie

De afdeling Markten int de marktgelden. Bel voor meer informatie met (070) 353 93 20.

Zie ook