Vergunning gebruik openbare weg aanvragen

Wilt u een container, steiger of ander object op de openbare weg plaatsen? Of wilt u een spandoek of feestverlichting ophangen? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Plaatst u korter dan 9 weken een object op de openbare weg, speciaal voor bouwwerkzaamheden? Bijvoorbeeld een puincontainer, steiger of mobiel toilet? Dan hoeft u alleen een melding te doen. Kijk hiervoor bij Melding gebruik openbare weg voor (bouw)werkzaamheden.

Voorwaarden

Of u de vergunning voor het innemen van de openbare weg krijgt, hangt af van:

 • de afmetingen van het object, dus hoeveel ruimte het inneemt
 • hoelang het er staat
 • waarom het geplaatst wordt
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en het overige verkeer
 • bepalingen in het bestemmingsplan
 • het straatbeeld
 • bijzondere omstandigheden

  Aanvragen

  Vraag een vergunning minimaal 3 weken van tevoren aan. Voor de aanvraag van een vergunning ‘inname openbare weg’ heeft u een situatieschets nodig. Dit is een tekening op schaal met de ligging en afmetingen van het object en eventuele obstakels (zoals lantaarnpalen, anti-parkeerpaaltjes en bomen). U kunt de situatieschets digitaal toevoegen in het aanvraagformulier.

  Vergunning aanvragen

  U kunt dit formulier ook printen en met de benodigde bijlagen opsturen naar:

  Dienst Stadsbeheer
  Handhavingsorganisatie, afdeling Vergunningen en Handhaving
  Postbus 12651
  2500 DP Den Haag

  Kosten

  Het aanvragen van de vergunning voor het innemen van de openbare weg kost € 83 in 2023. Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.

  Hoelang duurt het?

  Maximaal 8 weken. Als de afhandeling langer duurt krijgt u hierover een brief.