Parkeernormen bouwprojecten

De gemeente stelt parkeernormen voor auto's voor bouwprojecten vast. Ook voor fietsen gelden parkeernormen.

2 voorbeelden van parkeeroplossingen bij woningen: een eigen parkeerplaats onder de woning en een parkeergarage van een appartementencomplex.

Bij bouw en verbouw gelden er bepaalde regels voor het aanleggen van parkeerplaatsen. De gemeente Den Haag stelde parkeernormen op om ervoor te zorgen dat bij bouwplannen voldoende  parkeerplaatsen worden gemaakt. Die norm verschilt per functie en ligging van het gebouw.

Wanneer parkeernormen gebruiken?

Parkeernormen gelden voor nieuw- en verbouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is. Voordat een omgevingsvergunning uitgegeven kan worden, kijkt de gemeente goed naar de aanvraag. De vergunning moet aan de bouwverordening en het bestemmingsplan voldoen. Ook controleert de gemeente of en hoe uw bouwplan voldoet aan het vereiste aantal parkeerplaatsen. Werkt u aan een bouwproject? Dan is het verstandig om vooraf de parkeernormen te bekijken. Zo weet u vooraf de gemeentelijke normen en hoe u hier rekening mee te houdt.

Vastgestelde nota parkeernormen 2011 (RIS181571)

Wijzigingen en aanvulling nota Parkeernormen

De Nota Parkeernormen is op 11 november 2011 vastgesteld. Begin 2016 is de nota aangepast en gewijzigd. De aangepaste nota parkeernormen (RIS291425) is op 10 maart 2016 verschenen.

2 voorbeelden van parkeeroplossingen bij gebouwen

Parkeerbeleid CID-Binckhorst

De komende jaren worden in het Central Innovation district (CID), de gebieden rond de 3 grote treinstations en in de Binckhorst veel nieuwe woningen gebouwd. Deze gebieden zijn heel geschikt voor mensen om zich te voet en te fiets te verplaatsen. Het openbaar vervoer is hier altijd dichtbij. Ook in de Binckhorst wordt gewerkt aan betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer. En er komen meer mogelijkheden voor deelvervoer. Veel toekomstige bewoners hoeven hierdoor geen eigen auto te hebben.

Voor het gebied CID-Binckhorst heeft de gemeente besloten dat voor de nieuwe ontwikkelingen minder parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers nodig zijn. Hierdoor blijft er meer ruimte over voor de fiets, voetgangers en het openbaar vervoer. Voor mensen die toch een eigen auto nodig hebben, of die met de auto willen komen, zullen er genoeg parkeerplaatsen zijn.

Zie voor de geldende beleidsregels in dit gebied de vaststelling Nota parkeernormen CID en Binckhorst.

Fietsparkeernormen

Ook voor fietsen zijn parkeernormen. Deze gelden voor nieuw- en verbouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is. Voor de fietsparkeernormen bij woningen wordt de eis uit het bouwbesluit overgenomen. Daarin staat dat bij een woning een berging moet zijn. Met deze normen moedigt de gemeente het fietsen in Den Haag aan. In drukke gebieden zoals het centrum en Scheveningen zorgen verkeerd gestalde fietsen vaak voor overlast en een rommelig straatbeeld. Door de parkeernorm voor fietsen moeten er ook voldoende fietsparkeerplaatsen zijn in een gebied.

Beleidsregels Fietsparkeernormen 2016 (RIS294386)

Gepubliceerd: 25 oktober 2016Laatste wijziging: 19 februari 2021