Terras op de openbare weg plaatsen

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras op de openbare weg plaatsen? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. In specifieke gevallen is een terrasmelding voldoende.

Wanneer alleen een melding

Voldoet uw terras aan de volgende voorwaarden? Dan hoeft u uw terras alleen te melden. Het terras:

 • ligt niet in een voetgangersgebied
 • ligt op de stoep, direct aan de gevel
 • is niet dieper dan de helft van de breedte van de stoep
 • laat op de stoep een doorloopruimte vrij van minimaal 1,5 meter breed zonder obstakels
 • voldoet aan de richtlijnen vergunningvrije terrassen (RIS291636)

Wanneer een vergunning

Voldoet uw terras niet aan de bovengenoemde voorwaarden? Dan moet u een vergunning aanvragen. De aanvraag wordt getoetst op de beleidsregels vergunningverlening terrassen (RIS291635)

Wilt u voor uw terras aan de gevel een overkapping of luifel plaatsen? Of wilt u vaste parasols (verankeren)? Dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen voordat het terras wordt geplaatst. Kijk voor meer informatie op Omgevingsvergunning aanvragen.  

Nodig bij melding en vergunningsaanvraag

Voor zowel een aanvraag van een terrasvergunning als een terrasmelding, heeft u een situatieschets nodig. Lees hieronder waaraan de verplichte situatieschets moet voldoen.

Situatieschets

De situatieschets (plattegrondtekening) moet op schaal zijn en de volgende onderdelen moeten duidelijk zijn aangegeven:

 • grenzen en afmetingen van het pand
 • grenzen en afmetingen van het terras
 • straatnamen, parkeerplaatsen en stoepen (tip: gebruik een kadastertekening)
 • ruimte die overblijft voor de voetganger (vrije doorloop van minimaal 1,5 meter breed)
 • obstakels zoals fietsenrekken, verkeersborden, paaltjes, afvalbakken enzovoort

Let op: de afmetingen die u op de situatieschets aangeeft, moeten hetzelfde zijn als de afmetingen die u in uw melding of aanvraag aangeeft.

Voorbeeld van een goede schets (JPG, 1,9 MB)
Voorbeelden van een foute schets (JPG, 165,8 kB)

Ontwerptekening of foto terrasafscheiding

Plaatst u een terrasafscheiding, bijvoorbeeld in de vorm van schotten? Voeg dan een ontwerptekening of foto van de afscheiding toe aan uw aanvraag. Dit kan in het aanvraagformulier.

Aanvragen

U kunt digitaal een melding doen of een vergunning aanvragen. De gemeente bepaalt op basis van uw aanvraag of het om een melding of vergunning gaat.

Aanvraag doen

Geldigheidsduur melding

Een melding is geldig voor de duur dat het terras is geplaatst en zolang het terras in omvang of plaatsingsperiode niet wijzigt.

Plaatst u jaarlijks steeds hetzelfde terras, op dezelfde plaats en in dezelfde periode dan hoeft u maar 1 keer een melding te doen. Als de situatie verandert dan moet u opnieuw een terrasmelding doen of een terrasvergunning aanvragen.

Geldigheidsduur vergunning

Een verleende vergunning is 5 jaar geldig.

Hoe lang duurt het?

De behandelingstermijn van uw terrasmelding of aanvraag van een terrasvergunning gaat in vanaf de ontvangstbevestiging en duurt bij:

 • een terrasmelding: ongeveer 6 weken
 • een aanvraag terrasvergunning: ongeveer 8 weken

Als de afhandeling langer duurt, dan krijgt u hierover een brief.

Kosten

 • Terrasmelding: gratis.
 • Aanvraag terrasvergunning: € 180 in 2019. Dit bedrag betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.

Gerelateerde informatie