Grondverzet melden

Gaat u grond verplaatsen of hergebruiken? Dit wordt ook grondverzet genoemd. Grondverzet moet u melden bij de gemeente volgens het Besluit Bodemkwaliteit. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) behandelt voor de gemeente de meldingen.

Voorwaarden

Voor het melden van grondverzet geldt:

 • Alleen overheden en bedrijven kunnen grondverzet aanvragen.
 • De melding moet minimaal 5 werkdagen voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn ingediend.

Melding

U kunt bij het Meldpunt bodemkwaliteit van de rijkswaterstaat melding doen van Grondverzet.

  Kosten

  Gratis.

  Hoelang duurt het

  U krijgt binnen 5 werkdagen een goed- of afkeuring op uw melding voor het grondverzet. De omgevingsdienst Haaglanden behandelt voor de gemeente de meldingen.

  Meer informatie

  Wilt u de Nota Bodembeheer 2013-2023 bekijken? Bekijk deze dan in de bestuurlijke stukken: bijlage 1 bij Gewijzigd voorstel inzake Nota Bodembeheer 2013-2023 (RIS 260571).

  Zie ook: Bodeminformatie