Clusters en venstertijden pollers

Delen van Den Haag zijn afgesloten voor auto’s en vrachtwagens door pollers: paaltjes die omhoog en naar beneden kunnen. Deze gebieden zijn verdeeld in clusters. Op bepaalde tijden (venstertijden) mogen leveranciers deze gebieden inrijden.

Plattegronden afzonderlijke clusters

Bekijk de plattegronden van de afzonderlijke clusters met daarop de in- en uitritten. U kunt ook de overzichtskaart van alle clusters samen bekijken.

Overzichtskaart alle clusters

(PDF, 5,2 MB)

Cluster A – Hofkwartier

(PDF, 1,7 MB)

Cluster B – Plein en omgeving

(PDF, 1,7 MB)

Cluster C – Spuistraat en omgeving

(PDF, 1,7 MB)

Cluster D – Grote Kerk en Buitenhof

(PDF, 3,2 MB)

Cluster E – Grote Marktstraat en omgeving

(PDF, 2,6 MB)

Cluster F – Rabbijn Maarssenplein

(PDF, 1,8 MB)

Cluster G – Buitenhof en omgeving

(PDF, 1,7 MB)

Cluster H – Turfmarkt en omgeving

(PDF, 1,7 MB)

Cluster I – Spui

(PDF, 1,7 MB)

Cluster J – Winkelcentrum Leyweg

(PDF, 443,0 KB)

Cluster K – Slachtshuislaan/Thijssenstraat

(PDF, 855,4 KB)

Cluster L – Winkelcentrum Hoge Veen

(PDF, 288,6 KB)

Cluster M – Winkelcentrum Keizerstraat

(PDF, 4,2 MB)

Cluster N – Haagse Hogeschool en omgeving

(PDF, 958,5 KB)

Cluster O – De Verademing

(PDF, 353,8 KB)

Cluster P – Scheveningen Boulevard en omgeving

(PDF, 1,4 MB)

Cluster Q – Winkelcentrum Ypenburg

(PDF, 239,0 KB)

Cluster R – Loosduinse Hoofdplein

(PDF, 1,7 MB)

Cluster S – Zuiderpark

(PDF, 248,8 KB)

Cluster U – Anna van Buerenplein

(PDF, 1,3 MB)

Cluster V – Veenkade

(PDF, 1,2 MB)

Permanente ontheffingen

 • nood- en hulpdiensten hebben altijd toegang
 • Wmo-vervoer
 • HMS, alleen voor het ophalen van huisvuil
 • gemeentebedrijven of bedrijven die herstel- of onderhoudswerk doen voor de gemeente

Incidentele ontheffingen

 • werkzaamheden aan nutsvoorzieningen (bijvoorbeeld elektriciteit, water, riolering, telecom)
 • trouwstoeten
 • bouw-, installatie-, reparatie- of storingsdiensten
 • verhuizingen
 • pers of media
 • evenementen
 • bedrijven die herstel- of onderhoudswerk doen voor de gemeente
 • rouwstoeten
Plattegrond van cluster Z – Els Borst-Eilersplein

Venstertijden

De pollers staan altijd omhoog. Voor gebieden met winkels en bedrijven is er een uitzondering zodat de winkels kunnen worden bevoorraad. Leveranciers moeten de winkels kunnen bereiken en mogen daarom het gebied inrijden in bepaalde tijden (venstertijden). Het is alleen toegestaan om te laden en te lossen, niet om te parkeren.

De venstertijden staan altijd aangegeven bij een flexibele afsluiting. Buiten deze tijden staan de pollers omhoog en gaan zij zonder ontheffing niet naar beneden.

De venstertijden van clusters A tot en met J, L, M, N, P, Q en R zijn:

 • maandag tot en met vrijdag van 5.00 tot 11.30 uur
 • zaterdag en zondag van 6.00 tot 11.30 uur

De venstertijden van cluster U (Anna van Buerenplein) zijn:

 • maandag tot en met vrijdag van 5.00 tot 7.00 uur en van 10.00 tot 11.30 uur
 • zaterdag en zondag van 6.00 tot 11.30 uur

De venstertijden zijn niet van toepassing op clusters K, O, S en V. Deze kunt u alleen met ontheffing inrijden.

De venstertijden van cluster Z (Els Borst-Eilerplein) zijn:

 • maandag tot en met vrijdag van 6.30 uur tot 8.30 uur
 • zaterdag en zondag van 6.30 uur tot 8.30 uur

Venstertijden Gedempte Gracht

Rijdt u met een vrachtwagen of voertuig langer dan 12 meter op of rondom de Gedempte Gracht? Dan mag u alleen op vaste tijden (venstertijden) rijden, laden en lossen.

De venstertijden gelden voor:

 • vrachtwagens (zwaarder dan 3.500 kilo, rijbewijs C)

 • voertuigen langer dan 12 meter (met aanhanger)

Vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kilo

 • Paviljoensgracht, tussen de Nieuwe Molstraat en Gedempte Burgwal
 • Gedempte Burgwal
 • Gedempte Gracht

U kunt dan ook niet in de volgende straten rijden:

 • Lutherse Burgwal
 • Wagenstraat, tussen de Gedempte Burgwal en Stille Veerkade
 • Nieuwe Molstraat, tussen de Wagenstraat en Paviljoensgracht
 • Spui

Voertuigen langer dan 12 meter

 • Stille Veerkade, van de Wagenstraat tot de Paviljoensgracht
 • Paviljoensgracht, van de Stille Veerkade tot de Nieuwe Molstraat

U kunt dan ook niet in de volgende straten rijden:

 • Paviljoensgracht, naar de Nieuwe Molstraat tot de Stille Veerkade
 • Nieuwe Molstraat, tussen de Paviljoensgracht en de Boekhorststraat
 • Looijerstraat
 • Paviljoensgracht, tussen de Nieuwe Molstraat en Gedempte Burgwal
 • Gedempte Burgwal
 • Gedempte Gracht
 • Lutherse Burgwal
 • Nieuwe Molstraat, tussen de Wagenstraat en Paviljoensgracht

Rijdt u buiten de venstertijden naar de Gedempte Burgwal?

 • Is uw voertuig langer dan 12 meter? Sla dan vanaf de Amsterdamse Veerkade linksaf naar de Wagenstraat en de Stationsweg.
 • Is uw vrachtwagen korter dan 12 meter? Keer dan op de Paviljoensgracht bij de Nieuwe Molstraat.

Ontheffing aanvragen

Wilt u buiten de venstertijden een gebied met pollers inrijden? Dan moet u ontheffing aanvragen.

Particulieren die in een gebied wonen dat met pollers is afgesloten, kunnen in aanmerking komen voor een permanente ontheffing.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070