Beginseluitspraak aanvragen

Heeft u een ingewikkeld bouwplan dat niet past bij de regels uit het Omgevingsplan? En heeft u nog geen omgevingsvergunning aangevraagd? Onderzoek dan eerst of uw plan haalbaar is. Vraag daarvoor een beginseluitspraak aan.

Voordat u een aanvraag om een omgevingsvergunning definitief indient, kunt u eerst een beginseluitspraak aanvragen. De gemeente kijkt dan:

  • of uw plan wenselijk en haalbaar is op die plek: past het bij de wensen en doelen in de omgevingsvisie
  • onder welke voorwaarden zij akkoord gaat met uw plan
  • of u naast een omgevingsvergunning nog een andere vergunning nodig heeft

De gemeente beoordeelt uw bouwplan op dezelfde manier als een gewone aanvraag om een omgevingsvergunning. Alleen de dingen die nog niet beoordeeld kunnen worden, worden overgeslagen. Met een beginseluitspraak kunt u uitvinden of de gemeente een gebouw op een bepaalde plek wil toestaan. U levert dan tekeningen aan van het gebouw met daarin de afmetingen. U hoeft dan nog geen bouwtechnische gegevens en berekeningen mee te sturen. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning is dat wel nodig.

De informatie die u niet aanlevert, betrekt de gemeente niet bij de beginseluitspraak. De gemeente beoordeelt die pas als u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Met een beginseluitspraak kunt u nog niet bouwen of verbouwen. U kunt wel beter inschatten hoe haalbaar uw plan is. Daarna kunt u ervoor kiezen om de omgevingsvergunning aan te vragen.

Een beginseluitspraak is voor iedereen die:

  • een ingewikkeld bouwplan heeft dat niet past bij de regels uit het Omgevingsplan
  • een omgevingsvergunning wil aanvragen

Heeft u een veel voorkomend bouwplan, zoals het maken van een dakkapel of aanbouw? Dan hoeft u meestal geen beginseluitspraak aan te vragen.

Bij uw aanvraag stuurt u alle informatie mee die belangrijk is voor de beoordeling van uw plan. Bekijk daarvoor het overzicht Begin link: Beginseluitspraak omgevingsvergunning aanvragen: bijlagen, einde link. .

Gebruik voor uw aanvraag het formulier hieronder.

  • Voor beginseluitspraken over plannen met bouwkosten tot € 1.000.000 zijn de kosten € 130.
  • Voor beginseluitspraken over plannen met bouwkosten van € 1.000.000 of meer wordt 20% van de kosten van een omgevingsvergunning gerekend. Als u daarna, binnen twee jaar na de beginseluitspraak, een omgevingsvergunning aanvraagt, dan worden de kosten die u heeft betaald voor de beginseluitspraak verrekend met de kosten van de omgevingsvergunning.

Hoe lang het duurt voordat u de beginseluitspraak krijgt, hangt af van hoe ingewikkeld uw bouwplan is. Bij zeer ingewikkelde plannen kan het wel 4 maanden duren.

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voordat er een beginseluitspraak is gedaan? Dan stopt de procedure voor de beginseluitspraak. U moet dan wel de kosten betalen voor de behandeling van de beginseluitspraak.

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met de afdeling Vergunningen & Toezicht via (070) 353 4340.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070