Vernieuwing winkelcentrum Duinzigt en het Willem Royaardsplein

Winkelcentrum Duinzigt in Haagse Hout is gebouwd in de jaren ’70. De eigenaar wil het opknappen en nieuwe woningen en winkels bouwen. De gemeente gaat de buitenruimte vernieuwen. Zo is het straks weer een winkelcentrum dat past bij deze tijd..

Eigenaar WP Retail Invest maakte met bewonersorganisaties en winkeliers een plan om het winkelcentrum te vernieuwen. De plannen:

 • Er komt een nieuwe en goed bereikbare Albert Heijn en enkele andere winkels op de plaats van het parkeerterrein.
 • Boven de supermarkt komen 24 appartementen.
 • Onder de supermarkt komt een ondergrondse parkeergarage voor ongeveer 155 auto’s.
 • De bestaande winkelgebouwen worden opgeknapt en uitgebreid.
 • Op de plek waar nu de Albert Heijn zit, komt een nieuw gebouw met winkelruimte en 15 appartementen.

Willem Royaardsplein: ontmoetingsplaats

In winkelcentrum Duinzigt ligt het Willem Royaardsplein. Dit plein met horeca, terrasjes en zitplaatsen buiten blijft een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Vanaf de Theo Mann Bouwmeesterlaan is het plein straks te zien.

De gemeente gaat het plein na de bouwwerkzaamheden opnieuw inrichten. Er zijn hiervoor 3 ontwerpen gemaakt. De reacties van bewoners, bezoekers en winkeliers zijn verwerkt in een nieuw ontwerp. Dit ontwerp is nog niet definitief. Hierover moet nog een besluit worden genomen.

Soorten winkels

De eigenaar WP Retail Invest, de gemeente, de wijkvereniging en enkele bewoners en winkeliers hebben meegedacht over wat voor winkels in het nieuwe winkelcentrum komen. Het advies is:

 • boeken/cadeauwinkel
 • brasserie
 • delicatessenwinkel
 • drogist
 • (familie)horeca
 • fietsenwinkel
 • groenteboer
 • kapper
 • kledingreparatie
 • koffiekar, kraampje, enzovoort
 • mode (heren en dames)
 • opticien
 • schoenmaker
 • slijterij
 • speciaalzaak expats
 • stomerij
 • toko
 • traiteur/poelier

Bedrijven die goed combineren met de bestaande winkels:

 • biologische supermarkt
 • (klein) huishoudelijk
 • sport en/of fitness
 • verswinkels, zoals viswinkel, slager of broodspeciaalzaak

Eigenaar WP Retail Invest zoekt nieuwe huurders uit deze lijst. Als dit niet lukt, dan mag hij ook aan andere type winkels verhuren.

Goedkeuring van de plannen

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning moeten goedkeuring krijgen. In het bestemmingsplan staat wat er op een stuk grond mag gebeuren. Met een omgevingsvergunning krijgt iemand toestemming voor bouw, verbouwing of sloop.

Voordat de gemeente een definitief besluit neemt over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, worden deze ter inzage gelegd. U kunt deze dan bekijken en eenBegin link: reactie hierop geven, einde link. .

De omgevingsdienst Haaglanden neemt daarnaast een besluit over de beschikking hogere grenswaarden Wet Geluidhinder. Dit houdt in dat er voor 25 woningen meer verkeerslawaai is toegestaan dan de normale grens die hiervoor geldt.

Plannen bekijken

U kunt het ‘ontwerp-bestemmingsplan Willem Royaardsplein’, de ‘ontwerp-omgevingsvergunning’ en de ‘ontwerp-beschikking Wet Geluidhinder hogere grenswaarden geluid’ bekijken. Voor het winkelcentrum Duinzigt liggen ze alle 3 tegelijk 6 weken ter inzage. Bekijk de plannen vanaf dinsdag 12 september tot en met maandag 23 oktober. En geef uw reactie hierop (een zienswijze indienen).

Bekijk de publicaties in het Begin externe link: Gemeenteblad(Externe link), einde externe link.. En deBegin externe link: Ontwerpbeschikking Wet geluidhinder, Willem Royaardsplein te Den Haag(Externe link), einde externe link.. Hierin staat meer uitleg over de ter inzagelegging. En hoe u een reactie kunt geven

Het Begin externe link: ontwerp-bestemmingsplan Willem Royaardsplein(Externe link), einde externe link. en de Begin externe link: ontwerp-omgevingsvergunning(Externe link), einde externe link. zijn digitaal te bekijken via de website ruimtelijkeplannen.nl. Of bekijk de documenten op papier. Ga daarvoor naar het Den Haag Informatiecentrum.

De ‘ontwerp-beschikking Wet geluidhinder – hogere grenswaarde(n) geluid’ kunt u alleen op papier bekijken. Dat kan in het Den Haag Informatiecentrum.

Wilt u het Den Haag Informatiecentrum bezoeken? Dat kan alleen op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Bel voor een afspraak naar telefoonnummer 14070. Of maak deze digitaal via het afsprakenformulier op Begin link: Den Haag Informatiecentrum., einde link.

Inloopbijeenkomst

Kom naar de inloopbijeenkomst over de vernieuwing van het winkelcentrum. Medewerkers van de gemeente en de eigenaar van het winkelcentrum WPRI geven u uitleg over de plannen en beantwoorden uw vragen.

 • Datum: dinsdag 26 september 2023.
 • Tijd: van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt langskomen op de tijd die u het beste uitkomt. Een afspraak maken is niet nodig.
 • Locatie: American Protestant Church Of The Hague, Esther de Boer van Rijklaan 20, Den Haag.

Meer informatie

Lees meer over het project en de voortgang op de Begin externe link: website van Winkelcentrum Duinzigt(Externe link), einde externe link..

Wilt u de digitale nieuwsbrief over het project ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: winkelcentrumduinzigt@denhaag.nl, einde link.  Zet in de onderwerpregel: ‘Aanmelding digitale nieuwsbrief’.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070