Privacyverklaring bewakingscamera’s gemeentelijke gebouwen

De gemeente heeft bewakingscamera’s opgehangen in gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties. Camera’s maken beeldopnames en dat zijn persoonsgegevens. Lees hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Veelgestelde vragen

De camera’s hangen er voor de beveiliging van de gebouwen, de medewerkers en de bezoekers.

De opnames van de bewakingscamera’s worden op verschillende manieren gebruikt.

  • aangifte bij de politie
  • afhandelen van klachten
  • integriteitsonderzoek naar medewerkers

De politie mag ook opnames vorderen.

Team Beveiliging & Veiligheid stelt de opnames veilig als dat noodzakelijk is. Alleen geautoriseerde medewerkers van het Team Beveiliging & Veiligheid kunnen de opnames bekijken, verwijderen en archiveren. In de sportaccommodaties worden de opnames veilig gesteld door de beheerder of het teamhoofd van die accommodatie.

Als uw gegevens worden verwerkt heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal rechten. Als u aangeeft dat u hier gebruik van wilt maken, moet de gemeente dat toestaan, of aangeven waarom dit niet kan. Denk bijvoorbeeld aan het recht om te bekijken welke gegevens van u worden verwerkt. Lees welke rechten u precies heeft in de Begin link: Algemene privacyverklaring, einde link. .

De gemeente deelt de beelden uitsluitend met politie of justitie. De gegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

De beelden worden standaard 28 dagen bewaard. Alleen als een opname nodig is voor een van de vooraf gekozen doelen, mogen de beelden langer worden bewaard. Ze worden verwijderd als ze niet meer nodig zijn voor de afhandeling van het incident.

Lees hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn in de Begin link: Algemene privacyverklaring, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070